Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 25.1.2017

Finanssipakotteet

Irak

Komission 12.1.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/44 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 28.12.2016 tekemä päätös ja poistetaan 2 yhteisöä asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä III olevasta luettelosta niistä Irakin entisen hallituksen julkisyhteisöistä, yhtiöistä ja virastoista sekä luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, elimistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Liitteessä lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen varat ja muut taloudelliset resurssit on jäädytettävä, jos kyseiset varat ja muut taloudelliset resurssit sijaitsivat Irakin ulkopuolella 22.5.2003.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Pohjois-Korea

Neuvoston 17.1.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/82 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/80 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 17.12.2016 tekemä päätös poistamalla viittä alusta koskevat merkinnät päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteestä IV ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 liitteestä I niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Iran

Neuvoston 18.1.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/83 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/77 poistetaan neljä yhteisöä päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II  ja asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX olevasta niiden yhteisöjen luettelosta, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Päivitetty 24.1.2017

Takaisin ylös