Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 14.12.2016

Rauhanvälityksen suunnittelu

Kuvaus

Rauhanvälityksen suunnittelumäärärahoilla pyritään Suomen tekemän rauhanvälitykseen liittyvän kehitysyhteistyön laadun parantamiseen. Määrärahoja käytetään tuloksellisen kehitysyhteistyövaroista rahoitettavan rauhanvälitystyön valmisteluun, arviointiin ja seurantaan ministeriön oman henkilöstön ja ulkopuolisten konsulttien avulla. Rauhanvälitys on myös yksi Suomen ulkopolitiikan prioriteettiteemoista. Hanke on Suomen kehityspolitiikan periaatteiden mukainen. Hanke on myös Suomen YK-strategian mukainen. Rauhanvälitystoiminnan hyödyllisyys on saanut kansainvälistä tunnustusta osana kokonaisvaltaista kriisinhallintaa ja kestävään kehitykseen tähtäävää kehityspolitiikkaa. Konfliktien luonne on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana, ja valtioiden sisäiset konfliktit ovat yleistyneet. Rauhanvälityksen toimintaohjelmassa todetaan, että rauhanvälitystoimet tapahtuvat usein kehitysmaissa tai koskevat niiden väestöryhmiä, jolloin rauhanvälityksen rahoitus on pääsääntöisesti ODA-kelpoista (julkinen kehitysapu

Rahoituspäätös 14.12.2016

50 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Tuen tyyppi

Muu tekninen apu

Erityinen kohderyhmä

lapset
nuoret
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892780

Tunnus

UHA2016-005958

Luotu

18.11.2016

Sivua muokattu

16.1.2017

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 17.1.2017

Takaisin ylös