Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 13.1.2017

Turvallinen Afrikka on Euroopan etu

”Turvallisuus ja kehitys tarvitsevat toisiaan ja etenevät samaa raidetta. Sijoittamalla Afrikkaan EU sijoittaa Euroopan turvallisuuteen ja tähän työhön tarvitaan mukaan Suomen kaltaisia maita”, EU:n ulkosuhdehallinnon Afrikka-osaston päällikkö Koen Vervaeke sanoo.

Vervaeke puhui ulkoministeriön ja kansainvälinen rauhanvälityksen järjestön ICG:n (International Crisis Group) seminaarissa, jossa pohdittiin Afrikan väkivaltaisten ääriliikkeiden taustaa ja radikalisoitumisen syitä.

Sahelin alueen ongelmia ovat kuivuus, ilmastonmuutos, köyhyys sekä näistä nousevat radikalisoituminen ja väkivaltaiset ääriliikkeet. Liikkeillä on ollut tuhoisa vaikutus monen Afrikan maan kehitykseen. Nigeriassa toimiva Boko Haram ja useat Malissa toimivat aseelliset ryhmät ovat pakottanet tuhannet ihmiset jättämään kotinsa ja lisänneet alueen epävakaisuutta.

Afrikka-seminaari
Seminaarin paneelissa keskustelivat vasemmalta EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiota Nigerissä johtava Kirsi Henriksson, Kirkon ulkomaanavun tutkija Mahdi Abdile, Pohjoismaisen Afrikka-instituutin johtaja Iina Soiri ja ICG:n edustaja. Kuva: Helena Kiiskinen.

”Sahelin alue on erittäin hauras, siellä tarvitaan työpaikkoja, tasa-arvoa, ja kaikki ihmiset osallistavaa kehitystä. Olemme EU:ssa hyvin aktiivisia turvallisuusasioissa, sillä Afrikan tapahtumat vaikuttavat heti Eurooppaan. Ongelmiin tarttuminen on vaikeaa, koska niiden taustasyyt ovat niin moninaisia”, Vervaeke sanoo.

EU haluaa auttaa Sahelin aluetta selviämään pahenevista ongelmistaan, joiden takana ovat väestönkasvu, ympäristön kuormittuminen, äärimmäinen köyhyys, yhteiskunnallinen ja taloudellinen epätasa-arvoisuus, sisäiset jännitteet, kehittymätön sosiaalinen ja taloudellinen infrastruktuuri ja ruokapula.  Nämä ovat myös syitä pakolaisuuteen, rikollisuuteen, radikalisoitumiseen ja väkivaltaiseen ääriliikehdintään sekä laittomaan muuttoliikkeeseen, ihmiskauppaan ja siirtolaisten salakuljetukseen

EU:n hätärahastosta tuetaan varsinkin nuorten ja naisten työllistymistä.  Painopiste on ammatillisessa koulutuksessa sekä pienyritysten käynnistämisessä. Yhteisöihinsä palaavia koulutetaan ja yhteisöihin rakennetaan ruokaturvan, terveydenhoidon, koulutuksen ja sosiaaliturvan kaltaisia peruspalveluja.

UKKMI Afrikka-seminaarissa
”Suomi on rauhan rakentamisessa kokoaan suurempi toimija. Suomella ei ole samanlaista painolastia Afrikassa, kuin monella muulla Euroopan maalla, ja olemme kiinnostuneita etsimään ratkaisuja Sahelin alueen ongelmiin yhdessä EU:n kanssa”, sanoi tilaisuuden avannut ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

Kumppanuudet taloudessa ja turvallisuudessa

Koen Vervaeken mukaan Afrikan ja Euroopan on ratkaistava yhdessä politiikkaa, taloutta ja turvallisuutta ja muuttoliikettä koskevat asiat. Monet Afrikan maat ottavat itse yhä enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan.

”Afrikka on Euroopalle iso mahdollisuus, jos uhkiin puututaan ja demokratia saa kasvualustaa. Työpaikkojen luominen on avainkysymys. Nuoret tarvitsevat työtä, mutta Afrikka tarvitsee myös investointeja ja rakenteellista muutosta, joka on jo alkanut.  Moni Afrikan maa on hyppäämässä suoraan digiaikaan, ja yhä isompi osa Afrikan bruttokansantulosta tulee digitaalisaation kautta”, Vervaeke sanoi.

ICG:n Länsi-Afrikan hankepäällikkö Rinaldo Depagne korosti valtiollisten instituutioiden tärkeyttä, koska ääriliikkeet löytävät tilaa toiminnalleen tyhjiössä, joka syntyy valtion ja  turvallisuusviranomaisten läsnäolon puuttuessa. Hän myös painotti, ettei ongelmia voida ratkaista vain ulkopuolisella sotilaallisella väliintulolla.

”EU:lta odotetaan Sahelin alueella toimia kärsimättömästi. Asioita on lähestytty pääosin turvallisuuden kautta, ja kehitys on kulkenut sivuraiteilla”, EU:n siviilikriisinhallinta-operaatiota Nigerissä johtava Kirsi Henriksson arvioi. ”Kansainvälinen yhteisö on kiinnostunut takaamaan oman turvallisuutensa, mikä on ymmärrettävää. Ydinkysymys on kuitenkin, miten ihmisten radikalisoituminen voidaan estää.”

Outi Einola-Head

Kirjoittaja työskentelee tiedottajana ulkoministeriön viestintäosastolla

International Crisis Group (ICG) on kansainvälisesti arvostettu riippumaton järjestö, joka toimii konfliktien ehkäisyn ja hallinnan saralla.  ICG:n tuottama kenttätyöhön perustuva analyysi, politiikkasuositukset, tiedon vapaa levittäminen ja korkean tason vaikuttamistyö vaikuttavat suoraan ja välillisesti konfliktien ennaltaehkäisyyn, ratkaisuun ja jälkihoitoon.

ICG tuottaa vuositasolla noin 90 raporttia ja katsausta sekä 12 numeroa Crisis Watch - uutiskatsausta, jossa analysoidaan ajankohtaisimpien konfliktien tilannetta.

Suomi on tukenut järjestön työtä 1,25 miljoonalla eurolla vuosina 2013-2016.

Linkit ICG:n viimeisimpiin raportteihin:

Nigeria: Women and the Boko Haram Insurgency: https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/nigeria-women-and-boko-haram-insurgency

Cameroon: Confronting Boko Haram:

Forced out of Towns in the Sahel, Africa's JihadistsGo Rural:

Takaisin ylös