Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 28.11.2016

UNMAS/Humanitaarinen miinatoiminta Afganistanissa

Kuvaus

UNMAS:n 12 kuukauden hanke rakentaa Suomen pitkäaikaiselle Afganistanin miinaohjelman (MAPA) tuelle. Suomen lisärahoituksella varmistetaan Afganistanin kansallisen miinatoimintaohjelman koordinaatiovastuun kestävä, täysimääräinen siirto Afganistanin viranomaisille. UNMAS:n tukema Afganistanin Miinatoimintakeskus vastaa MAPA:n toimeenpanosta. Hankkeella rahoitetaan Afganistanin miinatoimintakeskuksen ydintoimintoja: hallinnon kapasiteetin kehitystä, projektisuunnittelua ja priorisointia, laadunhallintaa, tiedonhallintaa ja resurssien käyttöönottoa miinatoiminnassa kokonaisvaltaisesti ml. manuaalinen ja mekaaninen räjähteiden raivaus, miinariskien koulutus ja uhrien avustaminen. UNMACA tukee myös Afganistanin hallinnon miinatyön koordinaatio-osastoa kansallisen miinatoiminnan strategian kehittämisessä ja toimeenpanossa. Hankkeen tavoitteena on 1) vähentää miinojen ja räjähteiden yksilöihin kohdistuvia riskejä sekä sosio-ekonomisia vaikutuksia, 2) osaltaan tukea miinojen uhreille annettavaa kokonaisvaltaista tukea, 3) tehostaa miinatoiminnan vastuun siirtoa kansallisille toimijoille, 4) tukea miinatoiminnan integrointia osaksi kansallisia ja monenkeskisiä instrumentteja ja ohjelmia sekä 5) parantaa sukupuolinäkökulmien valtavirtaistamista miinatoimintaan. Hankkeen hyödynsaajana on erityisesti Afganistanin hallinto. Suomi tukee UNMAS:n hanketta 0,5 miljoonalla eurolla vuonna 2017.

Rahoituspäätös 28.11.2016

500 000 €

Kohdemaa

Afganistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Maamiinojen raivaus 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n miinojenvastainen toiminta

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

62507363

Tunnus

UHA2016-005117

Luotu

29.9.2016

Sivua muokattu

23.12.2016

Käsittelyn vaihe

Aloitus
Aloitus
Rahoitusehdotuksen vastaanottaminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 24.12.2016

Takaisin ylös