Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 30.6.2016

Tuki Tansanian innovaatiojärjestelmällehjelmalle

Kuvaus

TANZIS-ohjelman kehityspoliittisena tavoitteena on Tansanian kansallisen kehityssuunnitelman mukaisesti talouskasvun edistäminen ja köyhyyden vähentäminen. Ohjelma pyrkii kehittämään kansallista innovaatiojärjestelmää, joka lisää yrittäjyyttä, nostaa tansanialaisten yritysten kilpailukykyä, parantaa niiden pääsyä markkinoille ja luo työpaikkoja maahan. Ohjelmassa on kolme komponenttia : i) innovaatiotoiminnan lisääminen rahoituksen ja kapasiteetin vahvistamisen avulla; ii) kansallisen tiede- ja teknologiakomission (COSTECH) innovaatiorahaston (NFAST–I) kehittäminen ja komission kapasiteetin vahvistaminen sen hallinnoimiseksi ja iii) tietoisuuden lisääminen innovaatioiden merkityksestä yhteiskunnassa. Ohjelman suorat hyödynsaajat ovat kansallinen tiede- ja teknologiakomissio (COSTECH) sekä eri innovaatiokoulutus ja -tukiorganisaatiot kuten yrityshautomot, esihautomot, innovaatiotilat, Living Lab -toiminta, yliopistojen innovaatio- ja yrittäjyyskoulutusohjelmat ja muut innovaatiotukiorganisaatiot sekä innovaatioita kehittävät yritykset, kansalaisjärjestöt ja yhteisöt. TANZIS on jatkoa vuosina 2011 - 2016 toteutetulle TANZICT-hankkeelle. TANZICT hankkeen tuloksena syntyi Tansanian uusi ICT-politiikka. Hanke kehitti myös maan innovaatioekosysteemiä, joista tärkeimpinä saavutuksina oli yrityshautomoyhteisöjen synnyttäminen eri puolille Tansaniaa sekä Iringan yliopistossa kehitetty metodologia yrittäjyys- ja innovaatiokoulutuksen sisällyttämisestä yliopistojen toimintaan. TANZIS-ohjelma pyrkii hyödyntämään TANZICT:stä saatuja hyviä kokemuksia innovaatiotoiminnan kehittämisestä ja laajentamaan toimintaa ICT-sektorilta muille potentiaalisille teollisuuden ja palvelualoille. Ohjelman toimeenpanoa tukemaan palkataan ulkopuolinen konsultti. Suomen tuki ohjelmalle vuosina 2017-2021 on 8,95 milj.euroa.

Rahoituspäätös 30.6.2016

8 950 000 €

Kohdemaa

Tansania

Toimiala

Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 60%
Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen 30%
Informaatio- ja viestintäteknologia 10%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
nuoret
vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Tansanian valtiovarain ja taloudellisten asioiden ministeriö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235793

Tunnus

UHA2014-050937

Luotu

25.11.2014

Sivua muokattu

22.12.2016

Käsittelyn vaihe

Aloitus
Identifiointi
Palvelun hankinta - avoin menettely
Tarjousten käsittely

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 23.12.2016

Takaisin ylös