Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 22.12.2016

Kansalaisjärjestöjen ja kuntien kehitysyhteistyöhön 36 miljoonaa euroa

Tiedote 243/2016
22.12.2016

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 36 miljoonaa euroa kansalaisjärjestöjen ja kuntien kehitysyhteistyöhankkeisiin ja -ohjelmiin sekä viestintä- ja globaalikasvatustukiin. Hanketukea sai tällä hakukierroksella 43 järjestöä ja yksi kunta, viestintä- ja globaalikasvatustukea 19 järjestöä ja ohjelmatukea kahdeksan järjestöä.

Kansalaisjärjestöjen ja kuntien hanketuen, viestintä- ja globaalikasvatuksen tuen sekä ohjelmatuen vuoden 2016 hakukierroksen päätökset ovat valmistuneet. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen päätöksellä pienten ja keskisuurten järjestöjen sekä kuntien hankkeisiin myönnetään noin 15,6 miljoonaa, Suomessa toteutettaviin viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin reilut 1,4 miljoonaa euroa ja isojen ohjelmatukea saavien järjestöjen toimintaan 19 miljoonaa euroa.

Hanketuki neljäksi vuodeksi

Hanketuen hakukierroksella oli kaksi uutuutta: tuki oli ensimmäisen kerran haettavissa neljälle vuodelle (2017-2020) ja hakuun saattoivat osallistua  myös kunnat. Sekä haettu kokonaissumma että hakemusten määrä kasvoivat suhteessa edelliseen, vuonna 2014 auki olleeseen hakukierrokseen.

Hanketukea myönnettiin 43 järjestölle ja yhdelle kunnalle yhteensä 15,6 miljoonaa euroa.  Eniten myönteisiä päätöksiä  kohdistui  Somaliassa, Tansaniassa, Libanonissa ja Nepalissa toteutettaviin hankkeisiin. Tukea saavien joukossa on myös esimerkiksi pakolaisia tukevia hankkeita Libanonissa. Noin 63 % tuesta kohdistuu vähiten kehittyneisiin maihin. Hallituksen kehityspoliittisen selonteon teemoista eniten tukea saivat naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien edistämiseen sekä yhteiskuntien demokraattisuuden ja toimintakyvyn tukemiseen kohdistuneet hankkeet. Seuraava haku tulee olemaan auki vuonna 2018.

Viestintää ja globaalikasvatusta kahdelle vuodelle

Viestintä- ja globaalikasvatustukea myönnettiin 19 kansalaisjärjestölle yhteensä noin 1.4 miljoonaa euroa vuosille 2017 ja 2018. Hakukierroksella rahoitettiin erityisesti pakolaiskriisien syistä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja merkityksestä suomalaisille viestiviä hankkeita.  Enemmistö rahoitettavista hankkeista on kasvatuksellisia hankkeita, minkä lisäksi useimmat hankkeista toteutetaan monen toimijan yhteistyönä. Hankkeista 15 on kaksivuotisia ja 4 vuoden kestäviä hankkeita. Seuraava hakukierros järjestetään vuonna 2018.

Ohjelmatukea vuodeksi

Kahdeksan järjestöä (Suomen lähetysseura, Fida, CMI, WWF, Reilu Kauppa, Suomen Pakolaisapu, Taksvärkki ja Pelastakaa Lapset) sai valtionavustuspäätöksen vuodelle 2017. Yhteissummaltaan tuki on 19 miljoonaa euroa. Yksivuotisen päätöksen avulla näiden järjestöjen ohjelmakausi yhtenäistetään muiden ohjelmatukea saaneiden järjestöjen kanssa, niin että jatkossa ohjelmatukea hakevat kaikki järjestöt yhtä aikaa. Ohjelmatuen seuraava, vuosia 2018-2021 koskeva hakukierros järjestetään vuoden 2017 aikana. Ohjelmatuki on määrärahaltaan suurin kansalaisyhteiskuntatoimijoille tarkoitettu tukimuoto. Sen piirissä on tällä hetkellä yhteensä 22 järjestöä.

pdfLista valtionavustusta saaneista 2017

Lisätietoja:

Jyrki Nissilä, yksikön päällikkö, Ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisyhteiskuntayksikkö, puh. +358 295 351 205

Antti Putkonen, vastuuvirkamies, Ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisyhteiskuntayksikkö, puh. +358 295 350 126

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.

Tämä dokumentti

Päivitetty 12.1.2017

Takaisin ylös