Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 23.11.2016

IDA-18 (Kansainvälisen kehitysjärjestö IDA:n 18. lisärahoitus)

Kuvaus

Maailmanpankkiryhmä on johtava kehitysrahoituslaitos ja YK:n rinnalla merkittävin globaalin kehityspolitiikan kehittäjä ja toteuttaja. Maailmanpankkiryhmän tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen luomalla tasaisesti jakautuvaa vaurautta kestävästi. Maailmanpankkiryhmään kuuluvan Kansainvälisen kehitysjärjestön (International Development Association, IDA) tehtävänä on antaa pehmeäehtoista rahoitusta ja lahja-apua köyhimmille kehitysmaille. Kehityspoliittisen selonteon toimeenpanon kannata IDA on Suomen keskeisin yhteistyökumppani Maailmanpankkiryhmässä. IDA:lla on keskeinen rooli kansainvälisessä apuarkkitehtuurissa sekä rahoituksen tarjoajana että asiantuntemuksen ja politiikkaohjauksen lähteenä niin maa-, sektori- ja alueellisella kuin globaalilla tasolla. IDA:n toiminta painottuu köyhimpien maiden tukeen ja haurailla ja konfliktien vaikutuksista kärsivillä valtioilla on vahvistuva rooli IDA:n prioriteettialueena. IDA:n rahoituksen ehdot täyttää tällä hetkellä 77 maata. IDA:n toimintamalli perustuu köyhimpien kehitysmaiden omien kehityssuunnitelmien kunnioittamiseen, niiden paikallisen toimintaympäristön huomioonottamiseen sekä tiukkaan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurantaan. Rahoitusallokaatiot perustuvat maiden suoriutumisesta tehtävään arvioon sekä väkilukuun ja kehitystarpeisiin. Arviointimekanismi painottaa hyvää hallintoa, talouden vakautta ja kehitystuloksia huomioiden kuitenkin hauraiden valtioiden erityistilanteet. IDA-18 pyrkii osaltaan vastaamaan globaaleihin vuonna 2015 asetettuihin kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Pääteema on Kohti vuotta 2030, investoida kasvuun, resilienssiin ja mahdollisuuksiin. IDA18 -erityisteemoja ovat: ilmastollisesti kestävä kehitys, sukupuolten välinen tasa-arvo, tuki hauraille ja konfliktimaille, kehitysmaiden taloudellinen transformaatio ja työllisyys sekä hallinnon ja instituutioiden vahvistaminen. IDA:n lisärahoituksesta sovitaan kolmen vuoden välein. IDA:n 18. lisärahoitusneuvottelut käynnistyivät maaliskuussa 2016 ja ne on määrä saada päätökseen 14.–15.12.2016 Yogyakartassa pidettävässä kokouksessa.

Rahoituspäätös 23.11.2016

45 800 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Kv kehitysjärjestö

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892103

Tunnus

UHA2012-003923

Luotu

5.9.2012

Sivua muokattu

19.12.2016

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 20.12.2016

Takaisin ylös