Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 23.12.2016

Finanssipakotteet

Terrorismin vastaiset pakotteet

Neuvoston 23.12.2016 voimaan tulleella päätöksellä  (YUTP) 2016/2384 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2373 lisätään kolme henkilöä päätöksen (YUTP) 2016/1136 ja asetuksen (EU) 2016/1127 liitteissä oleviin luetteloihin niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Luettelossa mainittujen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Ukrainan tilanne

Venäjä. Neuvoston 21.12.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/2315 jatketaan Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31.7.2017 asti. Rajoittavilla toimenpiteillä kielletään eräiden merkittävien venäläisten julkisomisteisten rahoituslaitosten sekä eräiden sotateollisuudessa tai öljyalalla toimivien venäläisyritysten rahoittamiseen osallistuminen.

Päätös (pdf)

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö

Komission 16.12.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2262 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.12.2016 tekemä päätös  lisätä yksi luonnollinen henkilö niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Kongon demokraattinen tasavalta

Neuvoston 12.12.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/2231 ja asetuksella (EU) 2016/2230 asetetaan EU:n itsenäisiä pakotteita muun muassa sellaisia henkilöitä vastaan, jotka estävät yhteisymmärrykseen perustuvan ja rauhanomaisen ratkaisun vaalien järjestämiseksi Kongon demokraattisessa tasavallassa muun muassa väkivaltaisuuksilla, sortotoimilla tai väkivaltaan yllyttämällä taikka horjuttamalla oikeusvaltiota, tai jotka osallistuvat sellaisten tekojen suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen, jotka ovat vakavia ihmisoikeusloukkauksia tai -rikkomuksia Kongon demokraattisessa tasavallassa. Päätöksellä ja asetuksella lisätään seitsemän henkilöä neuvoston päätöksen 2010/788/YUTP liitteeseen II ja asetuksen (EY) N:o 1183/2005 liitteeseen I a niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan EU:n itsenäisiä rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Pohjois-Korea

Neuvoston 9.12.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/2217 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2215 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 30.11.2016 hyväksymä päätöslauselma 2321 (2016) siltä osin kuin sillä lisättiin 11 henkilöä ja 10 yhteisöä luetteloon rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevista henkilöistä ja yhteisöistä. Säädöksillä lisätään henkilöt ja yhteisöt päätöksen (YUTP) 2016/840 liitteeseen I ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 liitteeseen IV ja poistetaan päällekkäiset merkinnät päätöksen liitteestä II ja asetuksen liitteestä V. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia rersursseja.

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Syyria

Neuvoston 8.12.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/2144 ja asetuksella (EU) 2016/2137 säädetään poikkeuksista öljytuotteiden ostoon- ja kuljetukseen liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun tarjoamisen kieltoon tilanteissa, joissa tuotteet hankitaan ja kuljetetaan yksinomaan humanitaarisen avun toimittamiseksi tai diplomaatti- tai konsuliedustuston virallisiin tarkoituksiin. Lisäksi säädöksillä mahdollistetaan neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP liitteissä I ja II sekä asetuksen (EU) N:o 36/2012 II ja IIa nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen jäädytettyjen varojen vapauttaminen sekä varojen tai taloudellisten resurssien asettaminen nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen saataville, mikäli varat ovat tarpeen humanitaarisen avun toimittamiseksi.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)


Vienti- ja tuontirajoitteet

Ukrainan tilanne

Venäjä. Neuvoston 21.12.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/2315 jatketaan Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31.7.2017 asti. Puolustustarvikkeiden vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä on kielletty.  Lisäksi kiellettyä on kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vienti Venäjälle tai Venäjällä käytettäväksi, jos ne ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettuja sotilaalliseen käyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle. Kaksikäyttötuotteiden vienti on kiellettyä myös sellaisille erikseen listatuille yrityksille, jotka valmistavat tuotteita sekä siviili- että sotilaskäyttöön.  Vientirajoituksia kohdistuu myös tiettyihin öljyn etsintään ja öljyntuotantoon liittyviin tuotteisiin ja palveluihin.

Päätös (pdf)

Syyria

Neuvoston 8.12.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/2144 ja asetuksella (EU) 2016/2137 säädetään poikkeuksista öljytuotteiden osto- ja kuljetuskieltoon tilanteissa, joissa tuotteet hankitaan ja kuljetetaan yksinomaan humanitaarisen avun toimittamiseksi tai diplomaatti- tai konsuliedustuston virallisiin tarkoituksiin.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)


Matkustusrajoitteet

Kongon demokraattinen tasavalta

Neuvoston 12.12.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/2231 asetetaan EU:n itsenäisiä pakotteita muun muassa sellaisia henkilöitä vastaan, jotka estävät yhteisymmärrykseen perustuvan ja rauhanomaisen ratkaisun vaalien järjestämiseksi Kongon demokraattisessa tasavallassa muun muassa väkivaltaisuuksilla, sortotoimilla tai väkivaltaan yllyttämällä taikka horjuttamalla oikeusvaltiota, tai jotka osallistuvat sellaisten tekojen suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen, jotka ovat vakavia ihmisoikeusloukkauksia tai -rikkomuksia Kongon demokraattisessa tasavallassa. Päätöksellä lisätään seitsemän henkilöä neuvoston päätöksen 2010/788/YUTP liitteeseen II niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan EU:n itsenäisiä rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Pohjois-Korea

Neuvoston 9.12.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/2217 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 30.11.2016 hyväksymä päätöslauselma 2321 (2016) siltä osin kuin sillä lisättiin 11 henkilöä luetteloon rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevista henkilöistä. Päätöksellä lisätään henkilöt päätöksen (YUTP) 2016/840 liitteeseen I ja poistetaan päällekkäiset merkinnät päätöksen liitteestä II. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)


Päivitetty 23.12.2016

Takaisin ylös