Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 20.10.2016

UNCTAD tutkimus- ja teknisen avun rahasto

Kuvaus

Vuonna 1964 perustettu UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development) on YK:n yleiskokouksen alainen konferenssi. Konferenssin sihteeristö sijaitsee Genevessä. UNCTADin tehtävänä on avustaa kehitysmaiden integroitumista maailmantalouteen. UNCTAD on hallinnollisesti osa YK:n sihteeristöä. Sen päätehtävät ovat: 1) hallitusten väliset neuvottelut; 2) tutkimus sekä 3) tekninen apu. Esitettävällä tuella rahoitetaan UNCTADin mandaatin mukaista toimintaa kolmella teknisten yhteistyön tuotealueella: 1) tuen tavoitteena on kehitysmaiden osaamisen kasvattaminen kauppaa ja sukupuoltenväliseen tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä; 2) kehitysmaiden yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten opetus- ja tutkimusvalmiuksien kasvattaminen kauppa ja kehityskysymyksissä; sekä 3) kehitysmaiden kapasiteetin vahvistaminen liittyen informaatiotalouteen ja erityisesti sähköiseen kaupankäyntiin. Aikaisemmat tulokset ovat olleet hyviä ja kustannustehokkaita. Esimerkiksi vuoden 2015 aikana toteutettiin kauppaa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevaa opetusta ja tukea tutkijoille. Kurssit läpäisi 143 henkilöä. Virtual Instituten "paikallistettuja" opetusmateriaaleja käytettiin 1562 opiskelijan koulutukseen 6 maassa, 477 henkilöä hyötyi työpajoista, on-line kursseista ja muusta räätälöidystä tuesta. Vuoden 2015 Information Economy Report edisti keskustelua kehitysmaiden mahdollisuuksista elektronisessa kaupassa, raportti ladattiin 41.000 kertaa Lisäksi tekninen apu on edistänyt e-lainsäädännön uudistustyötä Itä- ja Länsi-Afrikan alueella. Hankkeeseen esitetään myönnettäväksi vuoden 2016 määrärahoista yhteensä 731.000 EUR (UNCTADin sihteeristö 725.000 EUR ja hankeseurantaan 6.000 EUR), vuosille 2016-2018.

Rahoituspäätös 20.10.2016

731 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89800108

Tunnus

UHA2016-004876

Luotu

21.9.2016

Sivua muokattu

13.12.2016

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 14.12.2016

Takaisin ylös