Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 15.11.2016

Tuki AU:lle vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämiseksi

Kuvaus

Mantereenlaajuinen toimenpideohjelma vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseksi Afrikassa hyväksyttiin Afrikan unionin (AU) yleiskokouksen toimesta tammikuussa 2013. Toimenpideohjelma, lisäpöytäkirja vammaisten ihmisten oikeuksista ja toimeenpanevat instituutiot muodostavat yhdessä AUDA:n eli AU:n vammaisarkkitehtuurin (African Union Disability Architecture). Suomen tukeman hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on, että vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat Afrikassa paremmin, koska vammaisnäkökulma on valtavirtaistettu AU:n ja AU:n jäsenmaiden politiikkoihin ja kehitystyöhön. Lyhyen tähtäimen tavoite on, että AU:lla ja sen sosiaaliasioiden osastolla (DSA), muilla AU-instituutioilla, Afrikan alueellisilla järjestöillä sekä AU:n jäsenmailla on paremmat edellytykset edistää vammaisten ihmisten oikeuksien edistämistä ja - osana AUDA:a - toimeenpanna mantereenlaajuista toimenpideohjelmaa. Hankkeessa koulutetaan myös vammaisten ihmisten järjestöjä. Hankkeen ensimmäistä vaihetta, jonka kokonaisbudjetti oli miljoona euroa, toimeenpantiin 1.7.2013-30.06.2016. Hankkeen alustavat positiiviset tulokset - esim. monitorointi- ja evaluointikehikon laatiminen mantereenlaajuiselle toimenpideohjelmalle ja sen hyväksyminen AU-jäsenmaiden toimesta; AU:n jäsenmaiden virkamiesten kouluttaminen; AU:n virkamiehistön lisääntynyt tietoisuus vammaiskysymyksistä - viittaavat siihen, että yhteistyötä AU:n sekä hanketta toimeenpanevan Saksan kehitysapuviraston (GIZ) kanssa kannattaa jatkaa. Jatkovaiheen budjetti on 1,5 miljoonaa euroa, josta Suomen maksuosuus on miljoona euroa. Saksan kehitysyhteistyöministeriö (BMZ) osallistuu hankkeen II-vaiheen kustannuksiin 500 000 eurolla. Hanke alkaa 1.1.2017 ja päättyy 30.6.2019.

Rahoituspäätös 15.11.2016

1 000 000 €

Kohdealue

Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Ihmisoikeudet 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

German Development Cooperation
African Union (excluding peacekeeping facilities)

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

29892331

Tunnus

UHA2016-005252

Luotu

10.10.2016

Sivua muokattu

12.12.2016

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 13.12.2016

Takaisin ylös