Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 18.11.2016

Hankesuunnittelu ja -seuranta itäosaston yhteistyömaissa

Kuvaus

Suomen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maissa toteutetaan kehityspoliittisen ohjelman, Laajemman Euroopan aloitteen kautta (Wider Europe Initiative, WEI). Keski-Aasiassa rahoitetaan YK-järjestöjen toteuttamia hankkeita, instituutioiden välisiä hankkeita sekä SYKEn hallinnoimaa vesiohjelmaa. Ukrainaa tuetaan mm. Euroopan neuvoston, EBRD:n ja Maailmanpankin toteuttamien hankkeiden kautta. Kehitysyhteistyön suunnittelu- ja seurantamäärärahaa käytetään hankkeiden valmisteluun, seurantaan ja arviointiin liittyvissä toimissa. Suunnittelu- ja seurantamäärärahasta korvataan myös Astanan edustuston virkamiehen kehitysyhteistyöstä ja hankkeiden seurannasta aiheutuvat kulut.

Rahoituspäätös 18.11.2016

48 656 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89846801

Tunnus

UHA2016-005882

Luotu

14.11.2016

Sivua muokattu

30.11.2016

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 1.12.2016

Takaisin ylös