Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 16.11.2016

IUCN-Suomi puitesopimus

Kuvaus

IUCN on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen toimija biodiversiteetin suojelussa, luontoperustaisten ratkaisujen ja hyvän ympäristöhallinnon edistäjänä. Suomen ja IUCN:n välisen puitesopimuksen kautta tuetaan ympäristöllisesti kestävän kehityksen integrointia kehitysmaiden kanssa harjoitettavaan yhteistyöhön ja niiden kehitysohjelmiin erityisesti liittyen biodiversiteetin suojeluun, ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, sekä köyhyyden vähentämiseen ja turvallisuuteen. Suomen yleistuki (350 000 €) painottaa tehokasta ja oikeudenmukaista ympäristö/luonnonvarahallintoa; luontoperustaisten ratkaisujen kehittämistä kestävän taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristökehityksen tukemiseksi; ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemistä ja niihin sopeutumista. Näillä painopistealueilla korostetaan erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman parantamista kuten myös kv. ympäristösopimusten välisten synergioiden vahvistamista kehitysmaissa.

Rahoituspäätös 16.11.2016

350 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ympäristöapu
Ympäristöapu
Aavikoitumisen torjunta
Biodiversiteetin vaalinta
Ilmastonmuutoksen hillintä
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 50%
Luonnon monimuotoisuus 40%
Biosfäärin suojelu 10%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Erityinen kohderyhmä

alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

International Union for Conservation of Nature

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89886601

Tunnus

UHA2016-005791

Luotu

9.11.2016

Sivua muokattu

24.11.2016

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.11.2016

Takaisin ylös