Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Exportkontroll, 18.11.2016

Förordningen om produkter med dubbla användningsområden har uppdaterats

Det finns sammanlagt ca 200 ändringar i den nya förteckningen som redan har trätt i kraft. På grund av detta uppmanas alla exportörer av produkter med dubbla användningsområden att särskilt granska sina egna produkter i den uppdaterade bilagan I.

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 (kontrollförteckning) ändrades den 16 november 2016. Kontrollförteckningen uppdaterades genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1969.

Ytterligare information:

Heikki Yrjölä

Enheten för exportkontroll

E-post: vientivalvonta.um@formin.fi

Tfn 0295 351 141

Takaisin ylös