Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 1.1.2012

Ilmastoyhteistyö Oseaniassa/Kaakkois-Aasiassa

Kuvaus

Hankkeessa vahvistetaan Tyynenmeren alueen saarivaltioiden ilmatieteen laitosten kapasiteettia ja autetaan saarten paikallisyhteisöitä varautumaan erilaisiin vaikeisiin sääolosuhteisiin. Ilmastonmuutos ja sen seurauksena lisääntyneet sään ääri-ilmiöt rajoittavat yhteisöjen elinmahdollisuuksia ja uhkaavat toimeentuloa. Hankkeen päätavoite on vähentää 14 Tyynenmeren maan ja niiden väestön haavoittuvuutta äärimmäisissä sääilmiöissä ja ilmastonmuutoksessa. Paikallisia ilmatieteenlaitoksia autetaan tuottamaan korkealaatuisia sääpalveluita kansalaisilleen. Palveluiden tulee olla paikallisille asukkaille helposti ymmärrettävässä ja käytettävässä muodossa, jotta he pystyvät varautumaan äärimmäisiin sääilmiöihin ja tietävät miten toimia vaikeissa sääolosuhteissa. Varautumissuunnitelmat tehdään yhdessä paikallishallinnon, kansalaisjärjestöjen ja paikallisyhteisöjen kanssa.Hanketta koordinoi Tyynenmeren alueen ympäristöohjelman sihteeristö SPREP (Secretariat of the Pacific Region Environmental Programme). Tyynenmeren maiden Ilmatieteen laitosten edustajat olivat hankkeen valmistelussa mukana ja hyväksyivät sen Marshall-saarilla elokuussa 2011 pidetyssä Maailman ilmatieteen järjestön kokouksessa. Kokoukseen osallistuivat kaikki alueen ilmatieteen laitosten pääjohtajat.

Kohdealue

Oseania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Katastrofin ehkäisy ja valmius 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

58900301

Tunnus

UHA2011-007000

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

17.11.2016

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Hankesuunnitelman arviointi
Hankesuunnitelman viimeistely

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 18.11.2016

Takaisin ylös