Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 26.10.2016

Finanssipakotteet

Afganistan/Taleban

Neuvoston 30.9.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1748 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1736 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 7.9.2016 tekemät muutokset luetteloon henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ja muutetaan tämän mukaisesti päätöksen 2011/486/YUTP liitettä ja asetuksen (EU) N:o 753/2011 liitettä I. Säädösten liitteissä mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. 

Täytäntöönpanopäätös(pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Burundi

Neuvoston 1.10.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1745 muutetaan Burundin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annettua päätöstä (YUTP) 2015/1763 ja jatketaan uudelleentarkastelun perusteella rajoittavia toimenpiteitä 31.10.2017 asti. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. 

Päätös (pdf)

Jemen

Neuvoston 30.9.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1747 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1737 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 26.8.2016 tekemä päätös saattaa ajan tasalle tiedot kahden sellaisen henkilön osalta, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ja muutetaan tämän mukaisesti päätöksen 2014/932/YUTP liitettä ja asetuksen (EU) N:o 1352/2014 liitettä I niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. 

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Syyria

Neuvoston 1.10.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1746 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1735 poistetaan kaksi henkilöä päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I ja asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevista luetteloista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Lisäksi poistetaan yksi merkintä, joka on luetteloissa kahdesti, ja saatetaan tiettyihin luetteloissa oleviin henkilöihin liittyvät tiedot ajan tasalle. Luetteloissa mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö

Komission 1.10.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1739 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 24.9.2016 tekemä päätös poistaa kaksi luonnollista henkilöä niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelosta, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. 

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Komission 16.10.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1827 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 11.10.2016 tekemä päätös poistaa yksi luonnollinen henkilö ja muuttaa yhtä kohtaa niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. 

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Libya

Neuvoston 2.10.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1755 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1752 jatketaan neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1333 soveltamista 2.4.2017 asti niihin kolmeen henkilöön, jotka lisättiin neuvoston 31.3.2016 antamalla päätöksellä (YUTP) 2016/478  päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteissä II ja IV ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/466 asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä III oleviin luetteloihin henkilöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. 

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Guinean tasavalta (Conakry)

Neuvoston 18.10.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1839 jatketaan Guinean tasavaltaan kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa vuodella 27.10.2017 saakka. Neuvoston päätöksen 2010/638/YUTP liitteessä ja asetuksessa (EU) N:o 1284/2009 liitteessä II mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja niille on kiellettyä luovuttaa varoja. 

Päätös (pdf) 


Vienti- ja tuontirajoitteet

Pohjois-Korea

Komission 19.10.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1831 muutetaan asetuksen (EY) N:o 329/2007 liitettä I g lisäämällä siihen arkaluonteisia tavaroita ja osoittamalla neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä otetut viitenumerot.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)   


Matkustusrajoitteet

Afganistan/Taleban

Neuvoston 30.9.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1748 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 7.9.2016 tekemät muutokset luetteloon henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ja muutetaan tämän mukaisesti päätöksen 2011/486/YUTP liitettä. Päätöksen 2011/486/YUTP liitteessä mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös(pdf)

Burundi

Neuvoston 1.10.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1745 muutetaan Burundin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annettua päätöstä (YUTP) 2015/1763 ja jatketaan uudelleentarkastelun perusteella rajoittavia toimenpiteitä 31.10.2017 asti. Päätöksen (YUTP) 2015/1763 liitteessä lueteltujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Jemen

Neuvoston 30.9.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1747 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 26.8.2016 tekemä päätös saattaa ajan tasalle tiedot kahden sellaisen henkilön osalta, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ja muutetaan tämän mukaisesti päätöksen 2014/932/YUTP liitettä niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Päätöksen 2014/932/YUTP liitteessä lueteltujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)

Syyria

Neuvoston 1.10.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1746 poistetaan kaksi henkilöä päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevasta luettelosta luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Lisäksi poistetaan yksi merkintä, joka on luetteloissa kahdesti, ja saatetaan tiettyihin luetteloissa oleviin henkilöihin liittyvät tiedot ajan tasalle. Päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)

Libya

Neuvoston 2.10.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1755 jatketaan neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1333 soveltamista 2.4.2017 asti niihin kolmeen henkilöön, jotka lisättiin neuvoston 31.3.2016 antamalla päätöksellä (YUTP) 2016/478 päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteissä II ja IV oleviin luetteloihin henkilöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteessä II mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Guinean tasavalta (Conakry)

Neuvoston 18.10.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1839 jatketaan Guinean tasavaltaan kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa vuodella 27.10.2017 saakka. Päätöksen 2010/638/YUTP liitteessä olevassa luettelossa mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf) 


Päivitetty 25.10.2016

Takaisin ylös