Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 19.10.2016

Suomi perii väärinkäytettyjä varoja Sambian viljelijäliitolta

Sambian kansallista viljelijäliittoa koskevassa väärinkäyttötapauksessa edetään takaisinperintään. Samalla jatketaan epäilyn kohteena olevien kulujen selvitystä.

Ulkoministeriö on jatkanut Sambian kansallista viljelijäliittoa koskevien väärinkäyttöepäilyjen selvittämistä yhdessä liiton muiden avunantajien, Ruotsin ja We Effect –järjestön, kanssa. Selvityksiin pohjautuen ulkoministeriö tulee perimään Sambian viljelijäliitolta takaisin 1 994 121 kwachaa (tämän hetkisellä kurssilla noin 183 000 euroa), joka on Suomen osuus avunantajien tässä vaiheessa perittäväksi ilmoitetusta 5 477 327 kwachasta (noin 500 000 euroa).

Takaisinperittävä summa koskee viljelijäliiton toimitusjohtajan saamia perusteettomia maksuja ja etuuksia: ylisuuria palkkioita ja muita rahallisia korvauksia sekä toimitusjohtajan omistamaan kiinteistöön järjestön varoilla tehtyjä maisemointitöitä. Lisäksi perintä koskee varoja, joilla on hankittu seurantalaitteita järjestön omistamiin ajoneuvoihin. Hankinta tehtiin toimitusjohtajan firmalta hyvän hankintatavan vastaisesti.

Muiden väärinkäyttöepäilyn kohteena olevien varojen osalta selvitys on vielä kesken. Lopullinen takaisinperittävä summa tarkentuu, kun selvitykset on saatu päätökseen.

”Kyseessä on ikävä ja räikeä tapaus, jossa köyhien maanviljelijöiden tukemiseen tarkoitettuja varoja on käytetty tarkoituksellisesti väärin”, toteaa ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston apulaisosastopäällikkö Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos.

Samassa yhteydessä Suomi tulee perimään viljelijäliitolta takaisin käyttämättä jääneen, vuonna 2015 maksetun yleisavustuksen.

Sambiassa valtaosa köyhistä asuu maaseudulla ja on riippuvaista omavaraisviljelystä. Suomen tuen tavoitteena on ollut köyhien viljelijöiden tulojen ja elämän parantaminen esimerkiksi lainarahoituksen ja tehokkaampien viljelymenetelmien avulla. Kansallista viljelijäliittoa koskeva väärinkäyttöepäily nousi esille normaalin hankeseurannan yhteydessä vuonna 2015. Suomen Lusakassa oleva suurlähetystö sai myös nimettömän ilmiannon syksyllä 2015.

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos, Afrikan ja Lähi-idän osasto, puh. 050 449 4588

pdfKysymyksiä ja vastauksia

Takaisin ylös