Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 30.9.2016

Finanssipakotteet

Muut terrorismin vastaiset pakotteet

Neuvoston 27.9.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1711 ja asetuksella (EU) 2016/1710 muutetaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksyttyä yhteistä kantaa 2001/931YUTP ja tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2580/2001. Muutoksilla keskeytetään varojen jäädyttämisvelvoitteen sekä varojen ja taloudellisten resurssien saataville asettamista koskevan kiellon soveltaminen FARC-liikkeeseen (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, Kolumbian vallankumoukselliset asevoimat). Neuvosto arvioi soveltamisen keskeytystä kuuden kuukauden kuluttua.

Katso päätös (pdf)
Katso asetus (pdf)

Irak

Komission 23.9.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1695 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 16.9.2016 tekemä päätös ja poistetaan 19 yhteisöä asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä III olevasta luettelosta niistä Irakin entisen hallituksen julkisyhteisöistä, yhtiöistä ja virastoista sekä luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, elimistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Liitteessä lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen varat ja muut taloudelliset resurssit on jäädytettävä, jos kyseiset varat ja muut taloudelliset resurssit sijaitsivat Irakin ulkopuolella 22.5.2003.

Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)

Libya

Neuvoston 22.9.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1694 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1687 poistetaan yksi henkilö päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteessä II A ja asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä III olevasta luettelosta niistä luonnollisista henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden varat on jäädytettävä ja heille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso täytäntöönpanopäätös (pdf)
Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö

Neuvoston 22.9.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1693 ja asetuksella (EU) 2016/1686 säädetään ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä. Samalla kumotaan yhteinen kanta 2002/402/YUTP ja korvataan se päätöksellä (YUTP) 2016/1693.

Nyt voimaan tulleiden säädösten mukaan Euroopan unioni voi omasta aloitteestaan kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin. Päätöksellä ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 881/2002 pannaan täytäntöön myös YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean tekemät päätökset rajoittavien toimenpiteiden kohdistamisesta näihin tahoihin. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso päätös (pdf)
Katso asetus (pdf)

Komission 21.9.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1683 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 14.9.2016 tekemä päätös ja muutetaan kahden asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevassa luettelossa mainitun henkilön tietoja. Luettelossa mainittujen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)


Vienti- ja tuontirajoitteet

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö

Neuvoston 22.9.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1693 ja asetuksella (EU) 2016/1686 säädetään ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä. Samalla kumotaan yhteinen kanta 2002/402/YUTP ja korvataan se päätöksellä (YUTP) 2016/1693.

Nyt voimaan tulleiden säädösten mukaan Euroopan unioni voi omasta aloitteestaan kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin. Päätöksellä ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 881/2002 pannaan täytäntöön myös YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean tekemät päätökset rajoittavien toimenpiteiden kohdistamisesta näihin tahoihin. YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean nimeämille tahoille ei saa toimittaa, myydä, siirtää tai viedä aseita eikä niihin liittyviä tarvikkeita.

Katso päätös (pdf)
Katso asetus (pdf)


Matkustusrajoitteet

Libya

Neuvoston 22.9.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1694 poistetaan yksi henkilö päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteessä IV A olevasta luettelosta niistä luonnollisista henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Katso täytäntöönpanopäätös (pdf)

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö

Neuvoston 22.9.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1693 säädetään ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä. Samalla kumotaan yhteinen kanta 2002/402/YUTP ja korvataan se päätöksellä (YUTP) 2016/1693.

Nyt voimaan tulleiden säädösten mukaan Euroopan unioni voi omasta aloitteestaan kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin. Päätöksellä pannaan täytäntöön myös YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean tekemät päätökset rajoittavien toimenpiteiden kohdistamisesta näihin tahoihin. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Katso päätös (pdf)


Päivitetty 24.10.2016

Takaisin ylös