Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 17.9.2016

Finanssipakotteet

Ukrainan tilanne

Neuvoston 16.9.2016 voimaan tullella päätöksellä (YUTP) 2016/1671 jatketaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 15.3.2017 saakka. Lisäksi päätöksellä ja 16.9.2016 voimaan tullella neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1661 muutetaan eräiden rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen tietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso päätös (pdf)
Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö

Komission 13.9.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1641 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 6.9.2016 tekemä päätös ja muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevassa luettelossa mainitun yhden henkilön tietoja. Luettelossa mainittujen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)

Irak

Komission 14.9.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1642 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 6.6.2016 tekemä päätös ja poistetaan yksi yhteisö asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä III olevasta luettelosta. Luettelossa mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä, jos varat on siirretty Irakin ulkopuolelle ennen 22.5.2003.

Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)

Komission 7.9.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1453 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 30.8.2016 tekemä päätös ja poistetaan neljä yhteisöä asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä III olevasta luettelosta. Luettelossa mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä, jos varat on siirretty Irakin ulkopuolelle ennen 22.5.2003.

Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)

Keski-Afrikan tasavalta

Neuvoston 1.9.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1446 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1442 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 23.8.2016 tekemä päätös ja lisätään kaksi henkilöä päätöksen 2013/798/YUTP liitteen ja asetuksen (EU) N:o 224/2014 liitteen I luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Lisäksi täsmennetään yhtä luettelossa mainittua henkilöä koskevia tietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso täytäntöönpanopäätös (pdf)
Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)


Matkustusrajoitteet

Ukrainan tilanne

Neuvoston 16.9.2016 voimaan tullella päätöksellä (YUTP) 2016/1671 jatketaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 15.3.2017 saakka. Lisäksi päätöksellä muutetaan eräiden rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen tietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Keski-Afrikan tasavalta

Neuvoston 1.9.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1446 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 23.8.2016 tekemä päätös ja lisätään kaksi henkilöä päätöksen 2013/798/YUTP liitteen luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Katso täytäntöönpanopäätös (pdf)


Päivitetty 16.9.2016

Takaisin ylös