Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 12.9.2016

Suomi ja Ruotsi ovat yhdessä vahvempia

On luonnollista, että lisäämme muutenkin läheisinä naapurimaina ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä. Voimme yhdessä edistää vakautta. Suomi ja Ruotsi kietoutuvat toisiinsa ainutlaatuisella tavalla.

Meillä on yhteinen historia, kansamme ovat lähellä toisiaan ja maidemme talous on vahvasti sitoutunut yhteen. Meillä on myös yhteiset arvot. Onkin luonnollista, että pyrimme tiiviimpään yhteistyöhön myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, kun yhteiseen turvallisuusympäristöömme kohdistuu monia haasteita.

Ulkoministereinä me kaksi annamme strategista ohjausta tälle lisääntyvälle yhteistyölle. Yhteistyötä vahvistetaan tiivistämällä vuoropuhelua, yhteisillä turvallisuuspoliittisilla toimilla sekä virkamiesvaihdolla, joka koskee diplomaatteja.

Kahdenvälistä puolustusyhteistyötämme kehitetään edelleen määrätietoisesti. Suomen ja Ruotsin turvallisuus on toisistaan erottamatonta.

Venäjä on haastanut Euroopan turvallisuuden liittämällä Krimin laittomasti itseensä sekä aggressiivisuudellaan itäisessä Ukrainassa. Tällä on kielteinen vaikutus Itämeren alueen turvallisuuteen.

Euroopan turvallisuusjärjestys ja sen perusperiaatteet tulee pitää voimassa. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti, että tuemme jokaisen maan oikeutta päättää omasta turvallisuuspolitiikastaan.

Tämä oikeus turvattiin Helsingin Etyk-päätösasiakirjassa yli neljäkymmentä vuotta sitten, eikä rimaa tämän oikeuden käyttämiseksi saa nytkään laskea. Meidän on löydettävä keinot riskien vähentämiseksi sekä luottamuksen ja ennakoitavuuden edistämiseksi.

Kaikkien osapuolten välinen vuoropuhelu on meidän etujemme mukaista, koska se on ainoa kestävä tapa vakauttaa Eurooppaa ja lisätä turvallisuutta.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa turvallisuuteen on tarpeen – demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat kaikki olennaisia tekijöitä, joilla rauhaa ylläpidetään.

Meille kokonaisvaltaisuus tarkoittaa vahvaa sitoutumista kehitysyhteistyöhön sekä sotilaalliseen ja siviilikriisinhallintaan.

Sekä Suomi että Ruotsi ovat sotilasliittoon kuulumattomia maita. Meidän turvallisuuspoliittiset valintamme luovat vahvan pohjan kahdenväliselle ja monenväliselle yhteistyölle, joka vaikuttaa alueemme vakauteen.

Maillamme on yhteinen turvallisuusympäristö. Olemme molemmat valinneet jäsenyyden Euroopan unionissa, mutta emme kuulu Natoon. Euroopan unionin jäsenmaina tuemme sitä, että Euroopalla on vahva ääni turvallisuuteen, arvoihin ja sääntöihin perustuvassa turvallisuusjärjestyksessä.

Euroopan unionin tuore ulko- ja turvallisuuspoliittinen strategia tarjoaa välineen viedä yhteistä politiikkaa eteenpäin. Me ulkoministerit teemme työtä, että strategia pantaisiin ripeästi toimeen.

Ruotsi ja Suomi ovat Naton läheisiä kumppanimaita. On kaikkien etu, että me keskustelemme Itämeren turvallisuudesta alueellisten kumppaneidemme kanssa, mukaan lukien Nato.

Heinäkuussa Varsovassa pidetty Naton huippukokous on erinomainen osoitus yhteistyöstä. Kokouksessa Ruotsi ja Suomi osallistuivat keskusteluihin korkeimmalla tasolla. Ruotsi ja Suomi työskentelevät yhdessä Nato-yhteistyön vahvistamiseksi.

Arktinen alue on meille erityiskysymys. Meidän yhteinen etumme on, että tehdään yhteistyötä eikä haeta vastakkainasettelua.

Ruotsin jäsenyys Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostossa 2017–2018 tarjoaa lisämahdollisuuden pohjoismaisten arvojen ja periaatteiden edistämiseen.

Suomi ja Ruotsi jatkavat YK:ssa työtä rauhan ja turvallisuuden puolesta. Me osoitamme johtajuutta konfliktien estämisessä ja ratkaisemisessa työskentelemällä yhdessä rauhanvälityksen alalla.

Suomella ja Ruotsilla on yhteinen tavoite luoda turvallisuutta kahden- ja monenvälisen yhteistyön välityksellä. Me yhdessä otamme vastuuta turvallisuudesta sekä lähiympäristössämme että maailmanlaajuisesti.

Timo Soini, Suomen ulkoministeri
Margot Wallström, Ruotsin ulkoministeri

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 12. syyskuuta 2016.

Tämä dokumentti

Päivitetty 6.3.2018

Takaisin ylös