Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 6.9.2016

Valtiovierailu vahvistaa Norjan ja Suomen arktista kumppanuutta

Suomelle ja Norjalle on ensiarvoisen tärkeää, että pohjoiset alueet säilyvät elinvoimaisina. Elinvoimaisuuden säilyttäminen vaatii oppilaitoksia ja työpaikkoja. Sekä Suomella että Norjalla on ensiluokkaista arktista osaamista, mutta voimamme yhdistämällä saamme aikaan enemmän.

Maidemme pohjoiset osat voivatkin tulla maailman johtavaksi kestävyyteen ja osaamiseen perustuvan kasvun alueeksi. Lupaavia alueita ovat muun muassa puhtaat energiamuodot, matkailu sekä kylmän ilmanalan laaja osaaminen. Matkailun osalta hyvänä esimerkkinä toimii viime vuonna käynnistynyt rajat ylittävä matkailun markkinointihanke Visit Arctic Europe -hanke.

Neljä vuotta sitten maamme sopivat kahdenvälisestä arktisesta kumppanuudesta. Sen tarjoamia mahdollisuuksia tulee hyödyntää täysimääräisesti. Norjan kuningasparin vierailulla Suomessa 6.-8.9., korostuu maidemme välinen poliittinen ja kaupallinen yhteistyö. Helsingissä järjestettävien poliittisten keskustelujen ja elinkeinoelämäseminaarin lisäksi erityisen tärkeän sijan ohjelmassa saa myös yhteistyö pohjoisessa. Kolmipäiväisestä valtiovierailusta yksi päivä onkin varattu Oulu-vierailuun.

Arktis edustaa maillemme monia mahdollisuuksia, vireitä yhteisöjä kouluineen, palveluineen ja työpaikkoineen ja pohjoisen ainutlaatuinen luonto. Pohjoisilla alueilla on myös yhteisiä haasteita, jotka liittyvät harvaan asutukseen, pitkiin etäisyyksiin ja ilmastoon.

On ensiarvoisen tärkeää, että pohjoiset alueet säilyvät elinvoimaisina. Elinvoimaisuuden säilyttäminen vaatii oppilaitoksia ja työpaikkoja. Suomella ja Norjalla on ensiluokkaista arktista osaamista, jonka lisäarvo kasvaa yhteistyöllä. Presidentti Niinistön valtiovierailulla Norjassa 2012 maat sopivat kahdenvälisestä arktisesta kumppanuudesta. Sen tarjoamia mahdollisuuksia tulee hyödyntää täysimääräisesti.

Riippumattoman suomalais-norjalais-ruotsalaisen asiantuntijaryhmän viime vuonna tekemä raportti ”Kasvua pohjoisesta” visioi, miten maamme voisivat yhdessä luoda kasvua pohjoisilla alueilla.

Kasvun luominen pohjoisessa edellyttää osaamisen kehittämistä sekä opintojen ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta. Suomi ja Norja ovat kumpikin panostaneet pohjoisessa vahvoihin yliopisto- ja korkeakouluympäristöihin. Tekemällä yhteistyötä yli maarajojen voimme tarjota opiskelijoille ja yliopistoille entistä enemmän mahdollisuuksia. Kuningaspari tutustuu vierailunsa aikana mm. Oulun ja Tromssan yliopistojen teknologiayhteistyöhön, joka tähtää terveyspalveluiden tuottamiseen pohjoisen harvaan asuttujen alueiden väestölle. Arctic Business Corridor-hankeessa Oulun ammattikorkeakoulu ja yliopisto tekevät yhteistyötä Tromssan yliopiston kanssa tarjoten opiskelijoille tietoa alueen elinkeinoelämän haasteista ja mahdollisuuden auttaa yrityksiä sijoittautumaan uusille markkinoille.

Suomen ja Norjan arktisen kumppanuuden tavoitteisiin kuuluu työvoiman liikkuvuuden lisääminen maiden välillä. Pohjois-Norjassa on parhaillaan työvoimapula. Suomella on sen sijaan tarjota korkeasti koulutettua työvoimaa, jolla on arktista osaamista. Yhteistyön toimivuudesta kertoo se, että norjalainen IT-yritys Nordic semiconductor avasi hiljattain toimiston Ouluun, jossa on tarjolla erittäin pätevää työvoimaa.

Luonnonvarojen hyödyntämisen, elinkeinokehityksen ja Arktiksen haavoittuvan luonnon välillä on hauras tasapaino. Suomi ja Norja erikoistuvat teknisiin ratkaisuihin, jotka edistävät ekologisesti kestävää kehitystä. Keskeinen toimija arktisen luonnon suojelussa on Arktinen neuvosto. Suomi ottaa hoitaakseen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden vuonna 2017. Keskeistä tulee olemaan ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen haasteisiin tarttuminen. Vastaperustettu ja Tromssassa sihteeristöään pitävä Arktinen talousneuvosto saa tärkeän roolin työssä, jossa etsitään mahdollisuuksia alueen ekologisesti kestävään elinkeinokehitykseen.

Yhteistyöllä voidaan saavuttaa paljon varsinkin pohjoisessa, missä naapurimaan kaupungit ja liikenneväylät ovat usein kotimaisia lähempänä. Kansainvälinen turvallisuustilanne on muun muassa yhteisen naapurimme Venäjän toimista johtuen entistä haastavampi, joten pohjoisilla alueilla käytävää vuoropuhelua tulee jatkaa.  Tämänviikkoinen valtiovierailu vahvistaa tiivistä kumppanuuttamme ja tarjoaa inspiraatiota Suomen ja Norjan uusiin yhteistyöpanostuksiin. Yhdessä olemme enemmän.

Timo Soini, Suomen ulkoministeri
Børge Brende, Norjan ulkoministeri

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 6. syyskuuta 2016

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.9.2016

Takaisin ylös