Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 17.5.2016

VIET/Dien Bien Phu viemäröinti-ja jätevesijärjestelmähanke

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa ja laajentaa alueen viemäri- ja jätevesijärjestelmää sekä rakentaa jätevedenpuhdistamo Dien Bien Phun kaupunkiin Dien Bien-maakuntaan. Hankkeella siis sekä puhdistetaan jätevettä että estetään saastuneen veden pääsyä luonnonvesistöihin. Hankkeen suurimmat hyödyt tulevat myönteisistä ympäristö- ja terveysvaikutuksista, jotka koituvat kaikkien alueen asukkaiden hyödyksi. Puhdistamon tarve kaupungissa on kiistaton. Nykyinen jätevesi- ja viemärijärjestelmä on puutteellinen, käytännössä olematon. Pääosin katujen varrelle rakennettu yhdistetty viemäri- ja jätevesijärjestelmä on pieni eikä vastaa kasvavaa tarvetta, minkä lisäksi puutteellisesta ylläpidosta ja ruoppauksesta johtuen sen vedenpoistokapasiteetti on kärsinyt entisestään . Kotitalouksien ja muiden lähteiden jätevedet sekoittuvat huleveteen ja saastunut vesi virtaa useista kohdista käsittelemättömänä suoraan kaupungin poikki virtaavaan Nam Ron jokeen. Hankkeomistaja on Dien Bien Phun kansanneuvosto ja hankkeen toteuttaa maakunnan projektinhallintayksikkö. Alueen jätehuollosta vastaava Urban Environmental Company (URENCO) on järjestelmän loppukäyttäjä. Hankkeen suomalainen viejä valittiin Vietnamissa järjestetyllä tarjouskilpailulla, voittajakasi valikoitui Econet Oy. Dien Bien Phu:n Kansanneuvosto vastaa liittymien kytkemisestä kadun pääviemäriputkistoon ja näiltä osin hanketoimitus kattaa ainoastaan tarvittavan putkimateriaalin. Hankkeen toteuttamisajaksi on kauppasopimuksen mukaan sovittu 2 vuotta ja hanke rahoitetaan 10 vuoden lainalla, jonka korkokustannukset UM korvaa kehitysyhteistyövaroista lahjaosuuden lisäksi.

Rahoituspäätös 17.5.2016

900 000 €

Sidottu osuus

2 704 486 €

Kohdemaa

Vietnam

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

Vesihuolto ja sanitaatio - suuret järjestelmät 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret
vanhukset
vammaiset henkilöt
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

76909104

Tunnus

UHA2016-002479

Luotu

9.5.2016

Sivua muokattu

24.5.2016

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös