Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 30.6.2016

Vahvistaa kansalaisyhteiskunnan osallistumista poliittiseen dialogiin ja valtionrakentamisprosessiin ISWA ja Banadirin alueilla

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tehostaa Somalian kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia ja osallistumista rauhan- ja valtionrakennusprosesseihin ja tukea Somali Impact -sopimuksen ja rauhan- ja valtionrakennuksen tavoitteiden (PSG 1, 2, 3) toteutumista. Tarkoituksena on, että kansalaisyhteiskunnan lisääntynyt näkyvyys, ääni ja yhtenäisempi osallistuvuus tukevat liittovaltion perustuslain toteutusta Interim South West Administrationin sekä Banadirin alueilla. Hankkeen odotettuja tuloksia ovat: - 120 kansalaisjärjestöjen/yhteisön johtajan/ 400 yhteisön jäsenen kansalaiskasvatuksen taso ja vaikuttamistyön taidot ovat parantuneet ja osallistuminen liittovaltion perustuslain toimeenpanoon/viimeistelyyn hoituu koordinoidusti hallituksen kanssa - Kehittyneemmät mekanismit, joiden avulla kansalaisyhteiskunnan osallistaminen liittovaltion perustuslain toteutukseen ja viimeistelyyn voidaan mahdollistaa - Naisilla, nuorilla ja marginalisoiduilla ryhmillä paikallisyhteisön tasolla on parantunut kansalaiskasvatuksen taso ja parempi mahdollisuus osallistua perustuslain viimeistelyprosessiin Tuloksien saavuttamiseksi hankkeen aktiviteetteja ovat mm. kansalaisjärjestöjen vaikuttamistapaamisia kansalaiskasvattamisesta, yhteisiä foorumeja kansalaisjärjestöjen ja hallituksen keskustelukanavaksi ja paikallistason tietouden lisäämistä rauhan- ja valtionrakennusprosesseista sekä perustuslaista esimerkiksi mediakampanjoinnin kautta. Hankkeen kohderyhmänä on 120 kansalaisjärjestön johtajaa (67 on jo olemassa), 200 yhteisön johtajaa (joista 50 naista, 50 nuorta, 50 perinteistä/uskonnollista/klaanijohtajaa), 400 paikallisyhteisöjen jäsentä (100 per kohdealue, ml. naiset, nuoret, vähemmistöklaanit), liittovaltiohallinto ja alueiden paikallishallinnot (väh. 3 per alue). Hyödynsaajia ovat perinteiset ja klaanien johtajat, naiset, nuoret, kansalaisjärjestöjen ammattilaiset, 200 nuorten ryhmää ja yritysyhteisö. Heidän lisäkseen hyödynsaajiin voidaan lukea paikalliset turvallisuusyritykset sekä paikallisyhteisöt, joiden arvioidaan kattavan yli 1,65 miljoonaa ihmistä. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisjärjestöjen Centre for Research and Dialoguen sekä IIDA Women’s Development Organisationin kanssa.

Rahoituspäätös 30.6.2016

132 984 €

Myönnöt

Kohdemaa

Somalia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 40%
Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%
Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
nuoret
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Kirkon Ulkomaanapu

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

27311750

Tunnus

UHA2016-001847

Luotu

11.4.2016

Sivua muokattu

18.8.2016

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös