Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 14.12.2015

UNESCO/Lukutaidon lisääminen Afganistanissa (ELA III)

Kuvaus

UNESCO:n ELA-hankkeella lisätään luku- ja ammattitaitoa Afganistanin aikuisväestön keskuudessa kaikissa 34 provinssissa. Afganistanissa on yksi maailman alhaisimmista lukutaitoprosenteista maailmassa, noin 34 % aikuisväestöstä (yli 15-vuotiaat) on lukutaitoisia. Naisten lukutaitoprosentti on keskimäärin noin 20 % ja miehillä se on lähes 50 %. Alueelliset vaihtelut maan sisällä ja kaupunkien ja maaseudun välillä ovat suuret. Hankkeen hyödynsaajina ovat erityisesti: naiset, maaseutuväestö, maansisäiset pakolaiset, kuchit ja muut paimentolaiset. Hankkeen tavoitteena on, että 750 000 ihmistä saavat lukutaidon, joista 2/3 on naisia. Suomen v. 2016 alkavalla kahden miljoonan euron rahoitusosuudella rahoitetaan 12 000 aikuisen lukutaito-opetusta neljässä provinssissa: Farah, Logar, Panjsher ja Parwan 2016-18 (24 kk). Hankkeen kokonaiskustannus on noin 37 miljoonaa dollaria, ja muut rahoittajat ovat Ruotsi ja Japani.

Rahoituspäätös 14.12.2015

2 000 000 €

Kohdemaa

Afganistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
vammaiset henkilöt
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö
Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507336

Tunnus

UHA2015-025357

Luotu

2.12.2015

Sivua muokattu

21.12.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös