Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 14.12.2015

UNICEF (WASH)

Kuvaus

- UNICEF:n WASH-ohjelma (2015-16 yhteensä 1 500 000 euroa): Hanke parantaa vesihuolto- ja sanitaatiotilannetta sekä lisää hygieniatietoisuutta Afganistanin pohjoisten maakuntien (Balk, Samangan, Sari Pul,Jawzjan ja Badakshan) kouluissa. Hankkeella parannetaan lasten ja erityisesti tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia ja hygienian tasoa. Hankkeen aikana kehitetään vesihuoltoa ja sanitaatiota yhteensä 100 koulussa Pohjois-Afganistanissa. Hyödynsaajina on yhteensä 60 000 oppilasta, joista lähes puolet tyttöjä ja 1300 opettajaa, joista hieman yli puolet naisia. Vuoden 2015 aikana hanke on toiminut 72 koulussa, joista 18 on saatu valmiiksi. UNICEF:n WASH-hankkeen erityispainotuksena on tyttöjen koulunkäynnin edistäminen turvaamalla heille riittävät saniteettimahdollisuudet kouluissa.

Rahoituspäätös 14.12.2015

1 000 000 €

Kohdemaa

Afganistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Opetuksen infrastruktuuri 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
vammaiset henkilöt

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507352

Tunnus

UHA2015-025118

Luotu

17.11.2015

Sivua muokattu

21.12.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös