Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 1.12.2015

Metsä- ja muiden luonnonvarojen paikallishallinnon tukiohjelma

Kuvaus

Vaikka Sambia luetaan yhdeksi Afrikan nopeimmin kasvavista talouksista, köyhyysaste maaseudulle – 77% vuonna 2011 – ei ole vähentynyt ja kuilu rikkaimman ja köyhimmän väestön välillä kasvaa. Köyhyyden ja toisaalta ympäristön ja luonnonvarojen tilan välinen yhteys on suora. Suurin osa maaseudun väestöstä on erittäin riippuvaisia metsävaroista ruokaturvallisuutensa takaamiseksi (esim. pähkinät, hedelmät, sienet, toukat), sekä puuvaroista rakentamiseen ja energialähteeksi. Lisäksi köyhimmillä maaseudun alueilla puutavaran ja puuhiilen tuotanto on väestön pääasiallinen tulonlähde. Sambian metsien ja muiden luonnonvarojen hallinta on monimutkaista ja haastavaa erityisesti paikallisväestölle. Hankkeen tavoitteena on kehittää mekanismi, jolla kyettäisiin käsittelemään paikallisen väestön kohtaamia haasteita metsien ja luonnonvarojen hallinnassa ja edistää metsien ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Rahoituspäätös 1.12.2015

2 250 000 €

Kohdemaa

Sambia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ympäristöapu
Ilmastonmuutoksen hillintä
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

Metsäpolitiikka ja -hallinto 50%
Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28816523

Tunnus

UHA2015-024980

Luotu

11.11.2015

Sivua muokattu

14.12.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös