Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 13.11.2015

OECDn kehityskomitean ympäristöverkoston (ENVIRONET) toiminnan tuki vuosina 2015-16

Kuvaus

Rahoituksella tuetaan OECDn kehityskomitean ympäristöverkoston (ENVIRONET) toimintaa vuosina 2015-16. Keskeisenä tavoitteena on edistää kestävän kehityksen ympäristönäkökohtien valtavirtaistamista kaikkeen kehitysyhteistyöhön; mukaan lukien ilmastosopeutuminen, biodiversiteetti ja vihreä kasvu sekä yksityissektori kehitystyön ympäristötoimijana. Lisäksi vahvistetaan DACn ympäristörahoituksen tilastointia. Samalla tuetaan Suomen ENVIRONETin puheenjohtajan vaikutustyötä DACissa.

Rahoituspäätös 13.11.2015

300 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ympäristöapu
Aavikoitumisen torjunta
Biodiversiteetin vaalinta
Ilmastonmuutoksen hillintä
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Ympäristöapu

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Tal yhteist ja kehityksen järjestö

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892680

Tunnus

UHA2015-024827

Luotu

2.11.2015

Sivua muokattu

24.11.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös