Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 21.10.2015

Nepalin sääpalvelujen kehittäminen IKI-hanke; II-vaihe

Kuvaus

Ilmatieteen laitos on toteuttanut viranomaisten välistä yhteistyötä (IKI) Nepalin hydrologian ja meteorologian laitoksen (DHM) kanssa vuosina 2010-2012. DHM on Nepalin tiede-, teknologia- ja ympäristöministeriön alainen osasto, jolla on Nepalin hallituksen mandaatti kaikkeen hydro- ja meteorologiseen toimintaan Nepalissa. Ilmatieteen laitos toteuttaa yhdessä Nepalin DHM:n kanssa 3-vuotisen jatkohankkeen vuosina 2013-2015. Hankkeeseen on myönnetty rahoitusta yhteensä euroa 493 479 euroa Hankkeen tavoitteena on tukea Nepalin hallituksen varautumista säästä ja ilmastosta johtuviin lisääntyneisiin luonnonkatastrofeihin. IKI-yhteistyön toisella vaiheella on kolme päätavoitetta: 1) DHM:n vahvistettu kapasiteetti, jossa tuotetaan parannetuilla menetelmillä sääennusteita ja -palveluita 2) DHM:n parantuneet asiakassuhteet, sää- ja ilmastopalveluiden tuottamiskapasiteetin kohottaminen 3) parantunut palvelu tehostetulla tiedonhallinnalla ja laaduntarkkailulla. Nepalissa, kuten useissa muissakin kehitysmaissa, säähavaintopalveluja tuottavien valtionhallinnon laitosten arvostus on ollut alhainen. Se näkyy toiminnan puutteellisena resurssointina. Ilmastonmuutoksen myötä ajantasaisen tiedon kysyntä on korostunut ja laitosten kehittämistarve on tiedostettu. Katastrofien ennaltaehkäisy ja varoitusjärjestelmien kehittäminen ovat keskeisiä haasteita myös Nepalissa. Tällä hetkellä Nepalin hydro/meteorologian laitos ei vastaa tämän päivän vaatimuksia laitteiltaan eikä toiminnaltaan. Mm pintasäähavaintolaitteisto on vajaa ja yläilmahavainnot puuttuvat kokonaan. Lisäksi säämalleja ei juurikaan käytetä, eikä laitos ole pystynty toimimaan ympärivuorokautisesti.

Rahoituspäätös 21.10.2015

60 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 60%
Tulvien esto ja valvonta 40%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Ilmatieteen laitos
Nepalin hydrorologian ja meteorologian laitos

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

66014210

Tunnus

UHA2015-024556

Luotu

13.10.2015

Sivua muokattu

2.11.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös