Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 3.11.2015

NEFCO:n Pohjoismainen energiatehokkuuden ja humanitaarisen tuen aloite Ukrainassa

Kuvaus

Pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö (Nordic Environmental Financing Company, NEFCO) on viiden Pohjoismaan toimesta v. 1990 perustettu kansainvälinen rahoituslaitos, joka on rahoittanut monipuolisesti ympäristöhankkeita Itä-Euroopan maissa, kuten Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa. Pohjoismaiset ulkoministerit sopivat v. 2014 uuden Ukrainaan suuntautuvan energiatehokkuuden ja humanitaarisen avun rahaston perustamisesta. Rahastoon ovat tähän mennessä liittyneet Suomen lisäksi Ruotsi ja Norja. Suomi myönsi alkuvuodesta rahastoon 3 milj. euroa, josta 0,5 milj. euroa suunnattiin sitomattomana ja käytetiin Itä- ja Etelä-Ukrainassa sijaitsevien kunnallisten rakennusten (esim. terveyskeskukset, lastentarhat ja koulut) ja infrastruktuurin kunnostukseen sekä jälleenrakennukseen energiatehokkuutta painottaen. Rakennuksissa on vaihdettu ovia ja ikkunoita, sisä- ja katuvalaistusta parannettu ja lämminvesilaitteita asennettu. Rahoituksesta 2,5 milj. euroa myönnettiin tilapäisen koulurakennuksen hankintaan, toimitukseen ja asennukseen Hersonin alueelle, jossa koululle on tarvetta maan sisäisen pakolaisliikehdinnän vuoksi. Koulun avulla turvataan 240 lapselle mahdollisuus oppimiseen konfliktiolosuhteista huolimatta. Yhteispohjoismainen rahasto tarvitsee lisärahoitusta uusien hankkeiden toteuttamiseen. Kouluhankkeeseen tarvitaan lisärahoitusta paloturvallisuuden varmistamiseen sekä lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän hankintaan. Yhteensä 500 000 euron lisämyönnöllä täydennetään Suomen osuutta sitomattomassa rahastossa 250 000 eurolla sekä kouluhankkeessa 250 000 eurolla.

Rahoituspäätös 3.11.2015

500 000 €

Sidottu osuus

2 750 000 €

Kohdemaa

Ukraina

Kohdealueen tarkennus

Ukraina

Toimiala

Energiapolitiikka ja -hallinto 17%
Opetuksen infrastruktuuri 83%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Muu monenkeskinen järjestö

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501324

Tunnus

UHA2015-024525

Luotu

12.10.2015

Sivua muokattu

11.11.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös