Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 19.10.2015

Vietnamin kalanjalostusohjelmien kapasiteetin vahvistaminen (RIA1-RKTL)

Kuvaus

Vietnamin kalanjalostusohjelmien kapasiteetin vahvistamishanke pyrkii kalatalouden ilmastokestävyyden parantamiseen Vietnamissa ja hankkeen ympäristövaikutusten minimoimiseen kalanjalostuksen keinoin. Vietnamin pinta-alasta 80% on vuoristoista seutua. Vesi on liian kylmää lämpimien alueiden kalan, kuten karpin, kasvatukseen ja siksi hanke pyrkii onnistuneesti viljelemään myös kylmien vesien kaloja. Kalankasvatuksella on pitkät perinteet Vietnamissa. Osana hanketta on kalaterveyspaketti, jolla pyritään turvaamaan kylmän veden kalalajien kasvatus niin etteivät kalataudit pilaa sitä. Hanke tukee kestävää luonnonvarojen käyttöä ja hallintaa sekä ilmastokestävyyden parantamista, jotka ovat Suomen kehityspoliittisissa linjauksissa sekä Vietnamin maastrategiassa 2013-2016. Hankkeella on suuri paikallisia ihmisiä työllistävä vaikutus, joka kohdistuu osaltaan myös naisiin, sillä kalojen prosessointiketjusta vastaavat pitkälti naiset. Projekti vaikuttaa köyhyyden vähentämisessä jakamalla työtä ja hyvinvointia vuoristoalueilla, missä monet etniset ryhmät elävät ja missä ei ole paljon toimeentulomahdollisuuksia. Hanke on Suomen riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Vietnamin vastaavan laitoksen RIA1:n (Research Institute for Aquaculture nr. 1) välinen IKI-hanke, jota toteutetaan köyhällä alueella pohjois- ja keski-Vietnamissa.

Rahoituspäätös 19.10.2015

200 000 €

Kohdealue

Aasia

Kohdealueen tarkennus

Vietnam

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Kaupan kehittäminen
Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Kalatalouden kehittäminen 50%
Luonnon monimuotoisuus 30%
Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori
Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

79812721

Tunnus

UHA2015-024443

Luotu

7.10.2015

Sivua muokattu

28.10.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös