Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 16.11.2015

ERITT/EBRD Suomen transitiotuki

Kuvaus

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD (European Bank of Reconstruction and Development) laajensi vuonna 2012 toimintaansa eteläiselle ja itäiselle Välimerelle (SEMED, Southern and Eastern Mediterranean). Investointien lisäksi pankki tarjoaa maiden transitioiden tueksi teknistä apua. Pankilla on yli kaksikymmentä vuotta kokemusta transitiomaiden tukemisessa. EBRD:n SEMED MDA rahaston teknisen avun hankkeilla tuetaan mm. pankin investointitoimintaa alueella. Rahastosta on tähän mennessä rahoitettu 68 teknisen avun hanketta mm. pien- ja keskisuurten yritysten kehittämiseksi sekä maatalous- ja energiasektoreiden kehittämiseksi. Tuloksia ovat esim. tuettuja mikro-, pien- ja keskisuuria yrityksiä on 97, joista 17 % naisten omistamia tai johtamia, infrainvestointien loppukäyttäjien määrä 3,54 miljoonaa ihmistä, rahaston teknisen tuen hankkeilla tuettu infrastruktuurihankkeita, joiden yhteisarvo 303 meur, tuettujen rahoituslaitosten lainananto 58 yritykselle yhtensä 47,5 meur. Riskien hallintaan kiinnitetään huomioita sekä pankin että tuettavien yritysten osalta. EBRD:n SEMED rahastosta rahoitetaan hankkeita Egyptissä, Marokossa, Tunisiassa ja Jordaniassa, jotka ovat kaikki ODA-kelpoisia maita. Egypti ja Marokko ovat OECD/DAC-luokituksessa alemman keskitulotason maita ja Tunisia ja Jordania ovat ylemmän keskitulotason maita, mutta nämä viimeksi mainitut ovat aivan ylemmän keskitulotason maiden alapäässä.

Rahoituspäätös 16.11.2015

1 500 000 €

Kohdealue

Saharan pohjpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Kaupan kehittäminen
Ympäristöapu
Ilmastonmuutoksen hillintä
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 40%
Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen 40%
Virallisen sektorin rahoituksen välittäjät 20%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

18900401

Tunnus

UHA2015-024285

Luotu

28.9.2015

Sivua muokattu

23.11.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös