Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 15.10.2015

SMOLE II: maankäyttö- ja ympäristöhallinnan tuki, II-vaihe

Kuvaus

Sansibarin kestävän maankäytön ja ympäristön hallinnan tukihanke SMOLE käynnistettiin vuonna 2003. SMOLE:n ensimmäisessä vaiheessa (2005-2009) pyritään saavuttamaan Sansibarin kehityspoliittisten tavoitteiden pohjalta luotujen "Zanzibar Vision 2020":n ja Sansibarin köyhyydenvähentämisstrategian tavoitteita ympäristöystävällisen maankäytön ja yhteiskunnallistaloudellisen kehityksen avulla. Nyt valmisteilla oleva toteutuksen toinen vaihe, SMOLE II (2009-2013), jatkaa keskipitkän ja pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden toteuttamista SMOLEn ensimmäisen vaiheen arviontitulosten ja Sansibarin viranomaisten ja sidosryhmien taholta saatujen suositusten pohjalta. SMOLE-hankkeen taustalla ovat moninaiset maanomistusolosuhteisiin, maankäyttöön, rantavyöhykkeen suojeluun ja käyttöön, ympäristöhallintoon sekä luonnonvarojen käyttöön liittyvät haasteet. SMOLEn ensimmäisen vaiheen (2005-2009) yleinen kehitystavoite on vähentää köyhyyttä sekä parantaa ihmisten elinolosuhteita ympäristön kannalta kestävällä maankäytön hallinnalla sekä sosioekonomisen kehityksen kautta. SMOLE II:n perustavoitteena on saavuttaa strategiassa (SMOLE Strategic Plan for 2005-2020) mainitut keskitason operationaaliset maankäytön suuunnitteluun ja ja ympäristönsuojeluun liittyvät tavoitteet neljän vuoden aikana (2009/10-2013/14).

Rahoituspäätös 15.10.2015

100 000 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ympäristöapu
Ympäristöapu
Biodiversiteetin vaalinta
Ilmastonmuutoksen hillintä
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 40%
Kaupunkien kehittäminen ja hallinto 40%
Maaseudun kehittäminen 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28229802

Tunnus

UHA2015-024229

Luotu

24.9.2015

Sivua muokattu

23.10.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös