Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 3.11.2015

EBRD:n ETC-rahasto /Suomen osallistuminen

Kuvaus

EBRD perusti v. 2004 monenvälisen Early Transition Countries (ETC) -rahaston. Sen kohdemaita ovat entisen Neuvostoliiton alueen köyhimmät maat Armenia, Azerbaidzhan, Georgia, Kirgisia, Moldova, Tadzhikistan, Turkmenistan, Uzbekistan ja Valko-Venäjä sekä Mongolia. ETC-rahaston hankkeiden kautta voidaan vaikuttaa alueen talouteen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Rahaston keskeisiä tavoitteita ovat 1) peruspalveluiden, kuten vedensaannin, vesi- ja jätehuollon sekä kaukolämmityksen saatavuuden parantaminen, 2) köyhyyden vähentäminen lisäämällä yksityiselle sektorille sijoittuvia kestäviä työpaikkoja, 3) taloudellisen epätasa-arvoisuuden vähentäminen ja 4) ihmisten elämänlaatua parantavien innovaatioiden tukeminen. Ensisijaisia hyödynsaajia ovat hallitukset, viranomaiset ja yritykset. Rahaston perustamisen myötä investoinnit alueelle ovat moninkertaistuneet. Hankkeilla on kehitetty mm. yksityissektorin yrittäjyyttä sekä vesi- ja jätehuoltoa sekä julkista liikennettä. Suomi on tukenut rahastoa v. 2004-2014 yhteensä 4 miljoonalla eurolla ja osallistunut rahaston toimintaan. Vuonna 2012 tehdyn Laajemman Euroopan aloitteen välievaluoinnin mukaan rahaston toiminta on ollut tehokasta, ja sen avulla Suomi voi tukea toimintaa, jonka vaikutukset ovat kahdenvälisiä hankkeita laajempia. Suomi kohdistaa rahastoon 300 000 euron lisärahoituksen vuodelle 2016.

Rahoituspäätös 3.11.2015

300 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Rahoituspolitiikka ja -hallinto 16%
Kaupunkien kehittäminen ja hallinto 55%
Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 29%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

naiset
nuoret

Rahoituskanava

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

10200101

Tunnus

UHA2015-024014

Luotu

10.9.2015

Sivua muokattu

11.11.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös