Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 22.9.2015

Metsien ja maankäytön kartoitus, II-vaihe

Kuvaus

Sambian metsien ja maankäytön kartoituksen toinen vaihe täydentää ensimmäisen vaiheen kartoitusta ja vahvistaa Sambian kapasiteettia suunnitella ja toteuttaa kestävää metsänkäyttöä (SFM) ja metsäkadosta johtuvien päästöjen vähentämisohjelmaa (REDD). Hankken ensimmäisen kahden vuoden rahoitus oli 2 meur, joista 1,3 meur kanavoitiin FAOn kautta ja 0,7 meur sektoriohjelma ENRMMPn kautta. Hankkeen tarkoituksena on koko maan kattavan tiedon , metsävarojen ja maankäyttötietomenetelmien rakentamisen ja käytön kapasiteetin parantamisen ja informaation jakamisen mahdollistaminenkaikille asianosaisille. Hankkeen toteutus aloitettiin 2010 ja 2013 hankkeelle myönnettiin 2 meur kahden vuoden lisärahoitusta. Hankkeen toteuttaminen saadaan päätökseen 2016, minkä turvaamiseksi tarvitaan 0,7 meur lisärahoitus.. Sambian kansallinen metsien ja maankäytön kartoituksen I vaihe (ILUA I) toteutettiin vuosina 2005-2008 turismi-, ympäristö- ja luonnonvaraministeriön (MTENR) alaisen metsäosaston johdolla FAO:n avustuksella. Suomi rahoitti hanketta 320 000 eurolla. Kartoitus tarjosi ensimmäistä kertaa 30 vuoteen kattavaa tietoa Sambian metsistä ja niihin liittyvistä resursseista: määrästä, volyymistä, kunnosta ja käytöstä. Kartoituksen jälkeen kuitenkin todettiin, että se ei tarjoa riittävästi informaatiota provinssi- ja piiritason päätöksenteon tueksi. Samoin tiedon levittämisessä ja teknisessä käytettävyydessä havaittiin ongelmia. Toinen vaihe tarvitaan täydentämään ensimmäisen vaiheen puutteita. Kapasiteetin vahvistamiseen on kiinnitetty erityishuomiota, jotta uusi kartoitus- ja kenttätutkimus korjaa havaitut puutteet, mm. yhdenmukaisuuden kansainvälisen ympäristöraportoinnin suhteen. Hankkeen ansiosta on kyetty pystyttämään kehitystyön tarvitsema institutionaalinen ja operatiivinen struktuuri. Hanke on tuottanut tieteellistä mittaustulosta, joka liittyy maaperään, ilmastollisiin tekijöihin, biomassan määrään ja laatuun sekä ennen kaikkea sosioekonomiseen tietomateriaaliin.

Rahoituspäätös 22.9.2015

700 000 €

Kohdemaa

Sambia

Toimiala

Metsäntutkimus 1%
Monisektoriapu 49%
Metsäpolitiikka ja -hallinto 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

YK:n elintarvike- ja maatalousjärj

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28813902

Tunnus

UHA2015-020330

Luotu

28.5.2015

Sivua muokattu

19.10.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös