Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 8.10.2015

Hanketuki liesialoitteelle (Global Alliance for Clean Cookstoves)

Kuvaus

Suomi liittyi vuonna 2011 globaaliin Global Alliance for Clean Cookstoves -aloitteeseen. UN Foundationin vetämän aloitteen tavoitteena on saada 100 miljoonaa kotia käyttämään puhtaita ja tehokkaita liesiä vuoteen 2020 mennessä. Kyseessä on laaja avunantajia, elinkeinoelämää ja kansalaistoimijoita yhdistävä ohjelma, jonka tuolloinen ulkoministeri Clinton lanseerasi YK:n yleiskokouksessa 2010. Se tähtää naisten ja lasten elinolosuhteiden ja terveyden parantamiseen, sekä ilmastonmuutoksen hillintään luomalla globaalit markkinat puhtaille kotitalouksien ruuanlaittoratkaisuille. Aloite pyrkii kasvattamaan puhtaiden polttoaineiden kysyntää, vahvistamaan niiden tarjontaa ja parantamaan toimintaympäristöä. Suomi on antanut tukea Allianssin sihteeristölle sekä yhteistyöhön Latinalaisessa Amerikassa Andien alueelle vuosina 2011-2014 yhteensä 1,5 milj. euroa. Nyt myönnettävällä tuella keskitytään myös muihin kehitysmaihin. Kaksi vuotta kestävän Suomen tukeman hankkeen päävaikuttamistavoitteet ovat parantuneet terveys- ja ympäristövaikutukset koko polttoainearvoketjussa, tasa-arvonäkökulman edistäminen, puhtaiden polttoaineiden tarjonnan lisääminen, ja puhtaiden liesien ja polttoaineiden tunnustaminen tärkeiksi terveyteen, ympäristöön ja tasa-arvoon liittyviksi globaaliasioiksi. Ensisijassa hyödynsaajia ovat kehitysmaiden naiset. Suomen tuella järjestetään mm. koulutusta, työpajoja, investointianalyysejä ja annetaan tukea katalyyttisiksi katsotuille yrityksille.

Rahoituspäätös 8.10.2015

1 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ilmastonmuutoksen hillintä
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Energiapolitiikka ja -hallinto 50%
Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 22%
Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 28%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset

Rahoituskanava

UN Foundation

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892636

Tunnus

UHA2015-018098

Luotu

13.5.2015

Sivua muokattu

23.11.2015

Käsittelyn vaihe

Valtionapupäätös
Käsittely taloushallinnossa

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös