Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 20.8.2015

Maksuosuus otsonirahastolle

Kuvaus

Vuonna 1987 allekirjoitettu Montrealin pöytäkirja sisältää sitovia sopimuksia otsonikerrosta heikentävien aineiden valmistuksen, kulutuksen ja kaupan vähentämiseksi. Vuonna 1990 perustettiin pöytäkirjan muutoksella monenkeskinen otsonirahasto (Multilateral Fund, MLF), jonka tarkoituksena on auttaa kehitysmaita siirtymään pois otsonikerrosta vahingoittavien aineiden käytöstä. Monenkeskinen otsonirahasto rahoitetaan teollisuusmaaosapuolten varoin YK:n maksuosuustaulukon perusteella. Rahaston suuruudesta päätetään kolmivuotiskausittain osapuolikokouksen päätöksellä, ja maksuvelvoite on sitova. Marraskuun 2014 osapuolikokouksessa tehdyn päätöksen mukaan Suomen maksuosuus nousi reilulla 16 000 eurolla edellisvuoteen verrattuna ollen 765 333 euroa vuonna 2015.

Rahoituspäätös 20.8.2015

765 333 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ympäristöapu

Toimiala

Biosfäärin suojelu 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Otsonirahasto, Montreal protocol

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89824101

Tunnus

UHA2015-017474

Luotu

11.5.2015

Sivua muokattu

23.9.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös