Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 7.12.2015

Korkeakouluohjelma HEI ICI

Kuvaus

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa korkeakouluja kehittämällä niiden hallinto-, tieteenalakohtaista, metodologista ja pedagogista kapasiteettia, laatua ja toimintakykyä sekä tutkimusympäristöä. Tavoitteena on myös lisätä tarjontaa ja tiedon ja koulutuksen saavutettavuutta. Suomalaiset ja kumppanimaiden korkeakoulut voivat yhdessä hakea rahoitusta opetusohjelmien, opetusmenetelmien ja laadunseurantamekanismien kehittämiseen, opetustarjonnan ja tiedon saavutettavuuden lisäämiseen, tieteenalakohtaiseen vertaisoppimiseen ja asiantuntijuuden kasvattamiseen, hallinto- ja johtajuusrakenteiden sekä korkeakoulujen yhteiskunnallisen roolin vahvistamiseen kumppanimaissa. Tavoitteena on myös vahvistaa kumppanimaiden korkeakoulujen toiminnallista kapasiteettia ja lisätä laadukasta koulutusta, jotta korkeakoulut voivat paremmin vastata opiskelijoiden määrän kasvusta johtuvaan kysyntään ja tarpeeseen. Ohjelman välittömiä hyödynsaajia ovat sekä korkeakoulujen henkilökunta että oppilaat.

Rahoituspäätös 7.12.2015

10 500 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Korkeakouluopetus 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

nuoret

Rahoituskanava

Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892624

Tunnus

UHA2015-015832

Luotu

28.4.2015

Sivua muokattu

11.12.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Raha-asiain valiokunnan lausunto

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös