Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 11.12.2015

AFG/GIZ/Naisten oikeuksien toteutuminen oikeussektorilla

Kuvaus

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeitin (GIZ) toimeenpanemassa "Improving Justice for Women"-hankkeessa yleistavoitteena on parantaa naisten oikeuksia ja osallistumista oikeussektorilla Afganistanin olemassa olevien lakien ja perustuslain mukaisesti. Hanketavoitteet ovat seuraavat: 1) Parantaa naisten tietoisuutta oikeuksistaan niin kansallisen lainsäädännön kuin sharia-lain puitteissa sekä naisten mahdollisuuksia käyttää oikeussektorin palveluita. 2) Kehittää oikeuslaitosta edustavien paikallisten huquq-virkailijoiden ammattimaisuutta käyttää työssään naisia koskevaa lainsäädäntöä ja gender-policyjä. 3) Parantaa naispuolisten oikeustieteen opiskelijoiden työnsaantimahdollisuuksia sekä voimistaa naispuolisia juristeja ja poliiseja paremmin kohtaamaan miesvaltaisen työympäristönsä genderhaasteet. 4) Tukea naisia toteuttaa laillisia oikeuksiaan. Hanke kannustaa jakamaan lailliset tekstit oikeusistuimiin ja paikallisille huquq-virkailijoille. Hankkelta odotettavien tulosten mukaan suurempi määrä naisia tietää laillisista perusoikeuksistaan ja oikeussektorin toiminnasta. Oikeusministeriö toimii tehokkaammin välittämällä tietoja lainsäädännöstä maakuntiin ja valvomalla lainkäyttöä. Paikallistasolla huquq-virkailijat toteuttavat paremmin naisia koskevaa lainsäädäntöä. Naisten määrä oikeusvaltiotoimissa vahvistuu. Hankkeen vaikutuksena (impact) oikeusvaltiokehitys ja naisten osallistuminen oikeussektorilla vahvistuvat. Suomen rahoitus hankkeelle on miljoona euroa vuonna 2016. Hankkeen toteuttaja on GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Rahoituspäätös 11.12.2015

1 000 000 €

Kohdemaa

Afganistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Lain ja oikeuden kehittäminen 35%
Ihmisoikeudet 30%
Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 35%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

German Development Cooperation

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507349

Tunnus

UHA2015-015569

Luotu

27.4.2015

Sivua muokattu

21.12.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös