Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 3.6.2015

ERITT/Hankevalmistelut Eteläisen Aasian maissa

Kuvaus

Eteläisen Aasian maiden hankevalmistelu ja -seuranta. Kahdenvälisen määrärahan käyttö edellyttää hankevalmistelua uusien hankkeiden osalta sekä hankeseurantaa ja evaluointia käynnissä olevien hankkeiden osalta. Tämä määräraha on varattu sekä Suomen päävastaanottajamaissa että myös muissa Eteläisen Aasian maissa tapahtuvaa hankevalmistelua ja -seurantaa varten. Hankevalmistelumäärärahalla on tarkoitus ohjelmoida, identifioida, valmistella, seurata ja evaluoida Suomen kehityspolitiikan periaatteiden mukaista kehityshteistyötoimintaa. Huolellisella valmistelulla ja seurannalla voidaan parantaa hankkeiden laatua ja vaikuttavuutta.

Rahoituspäätös 3.6.2015

500 000 €

Kohdealue

Aasia

Toimiala

Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

79804603

Tunnus

UHA2015-015413

Luotu

24.4.2015

Sivua muokattu

10.9.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös