Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 21.5.2015

Tuki LDC-maiden osallistumiseen YK:n kolmanteen kehitysrahoituskonferenssiin (Addis Abeba heinäkuu 2015) ja sen valmisteluprosessiin

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on laajentaa kolmannen kehitysrahoituskonferenssin vaikuttavuutta, vahvistamalla sen valmisteluja sisällön, laaja-alaisen tuen mobilisoinnin, tiedottamisen ja inklusiivisen osallistamisen suhteen. Konferenssin valmisteluprosessi koostuu eri sidosryhmien konsultaatioista, alueellisista kokouksista, globaaleista tapahtumista, substanssia koskevista epävirallisista kokouksista ja loppuasiakirjan neuvottelukokouksista . Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että vähiten kehittyneiden maiden edustajat ml. kansalaisyhteiskunta, pystyvät osallistumaan kehitysrahoituskonferenssiin ja sen valmisteluprosessiin rakentavan vuoropuhelun varmistamiseksi kaikkien kumppanien ja sidosryhmien kanssa. Suomen tuki 95 000 euroa vuodelle 2015.

Rahoituspäätös 21.5.2015

95 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Rahoituspolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Rahoituskanava

Yhdistyneet Kansakunnat, the Department of Economic and Social Affairs, DESA

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89892616

Tunnus

UHA2015-015400

Luotu

24.4.2015

Sivua muokattu

4.6.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös