Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 21.8.2015

Tuki kansalaisyhteiskunnalle Mosambikissa

Kuvaus

Suomen Mosambikin hyvä hallinto-ohjelman Kansalaisyhteiskunta -tuen, joka kanavoidaan MASCin kautta (Mecanismo de Apio de Sociedade Civil), tavoitteena on tukea kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kapasiteettia, vaikuttamistyötä ja MASC-tukimekanismin vahvistamista Mosambikissa. MASC:n päätavoite on uskottava, läpinäkyvä ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta, joka vahvistaa demokratiaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. MASCin strategian tavoitteena on 1) vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden uskottavuutta ja läpinäkyvyyttä, 2) voimaannuttaa kansalaisyhteiskunta antamaan panoksenssa yhteiskunnan demokratisaatioon ja yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja 3) varmistaa uskottava, kestävä ja tehokas MASC. MASC tukee kansalaisyhteiskunnan toimijoiden hallinnollista kapasiteettia, vaikuttamistyötä ja verkostoitumista. MASC tekee vuosittain osallistavan poliittistaloudellisen analyysin kansallisella ja paikallisella tasolla. Suomen tuki MASCille vuosina 2015-2018 on 750 000 euroa vuotta kohden eli yhteensä 3 milj. euroa.

Rahoituspäätös 21.8.2015

3 000 000 €

Kohdemaa

Mosambik

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 100%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Erityinen kohderyhmä

naiset
nuoret

Rahoituskanava

Kolmannen maan julkinen sektori (delegoitu yhteistyö)

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25916429

Tunnus

UHA2015-011039

Luotu

19.3.2015

Sivua muokattu

11.9.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Intervention suunnittelu
Suunnittelun käynnistäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös