Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 16.4.2015

NEFCO:n Pohjoismainen energiatehokkuuden ja humanitaarisen tuen aloite Ukrainassa

Kuvaus

Pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö (Nordic Environmental Financing Company, NEFCO) on viiden Pohjoismaan toimesta v. 1990 perustettu kansainvälinen rahoituslaitos, joka on rahoittanut monipuolisesti ympäristöhankkeita Itä-Euroopan maissa, kuten Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa. Pohjoismaiset ulkoministerit sopivat v. 2014 uuden Ukrainaan suuntautuvan energiatehokkuuden ja humanitaarisen avun rahaston perustamisesta. Rahastoon ovat tähän mennessä liittyneet Ruotsi ja Norja. Tarkoituksena on, että myös Suomi osallistuisi rahastoon 3 milj. eurolla. Rahoituksesta 0,5 milj. euroa suunnataan rahastoon sitomattomana ja käytetään Itä- ja Etelä-Ukrainassa sijaitsevien kunnallisten rakennusten (esim. sairaalat, lastentarhat ja koulut) ja infrastruktuurin kunnostukseen sekä jälleenrakennukseen energiatehokkuutta painottaen. Rakennuksissa vaihdetaan esim. ovia ja ikkunoita, sisä- ja katuvalaistusta parannetaan ja lämminvesilaitteita asennetaan. Rahoituksesta 2,5 milj. euroa käytetään siirrettävien tilapäisrakennusten hankintaan, toimitukseen ja asennukseen alueille, joille on syntynyt tarvetta tällaisille rakennukselle maan sisäisen pakolaisliikehdinnän vuoksi. Alustavasti on suunniteltu, että rakennukset olisivat joko kouluja tai päiväkoteja, joilla edesautetaan lasten mahdollisuutta oppimiseen konfliktiolosuhteista huolimatta. Suomen rahoituksella on arvioitu voitavan hankkia koulutilat 300 lapselle.

Rahoituspäätös 16.4.2015

3 000 000 €

Sidottu osuus

2 500 000 €

Kohdemaa

Ukraina

Kohdealueen tarkennus

Ukraina

Toimiala

Energiapolitiikka ja -hallinto 17%
Opetuksen infrastruktuuri 83%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501324

Tunnus

UHA2015-005640

Luotu

6.2.2015

Sivua muokattu

22.4.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös