Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 22.10.2015

Vihreä ilmastorahasto

Kuvaus

Kööpenhaminan sitoumuksessa sovitun uuden ilmastorahaston (Green Climate Fund) perustaminen vahvistettiin Cancúnissa 2010. Rahasto on sopimuksen rahoitusmekanismin yksi operatiivinen yksikkö Maailmanlaajuisen ympäristörahaston (GEF) tavoin. Rahaston päätavoitteena on kehitysmaiden vähähiilisen ja ilmastokestävän kehityksen tukeminen. Rahasto tukee sekä kehitysmaiden hillintä- että sopeutumistoimia, lisäksi rahasto tukee toimintavalmiuksien vahvistamista ja teknologian siirtoa. Toimesta riippuen tuki on joko täysimääräistä tai muulle rahoitukselle lisäistä. Rahaston tavoitteena on antamansa rahoituksen vaikutusten maksimointi ja tuen tasapainoinen jakautuminen hillintään ja sopeutumiseen huomioiden samalla ympäristölliset, sosiaaliset, taloudelliset ja kehitykselliset rinnakkaisvaikutukset sekä sukupuolisensitiivisyyden. Rahaston johtokunta hallinnoi ja johtaa rahastoa, vastaa rahoituspäätöksistä ja vastaanottaa ohjeistusta ilmastosopimuksen osapuolikokoukselta. Rahaston väliaikainen varainhoitaja on Maailmanpankki. Johtokunta käynnisti loppukeväästä 2014 rahoituksen mobilisointiprosessin (Initial Resource Mobilization), joka oli avoin kaikille kiinnostuneille rahoittajille. Prosessin tavoitteena oli turvata rahaston rahoitus vuosille 2015-18. Yhteensä rahoituslupauksia annettiin IRM-prosessin aikana 9,3 mrd. USD arvosta, tämän jälkeen ilmastosopimuksen osapuolikokouksessa Limassa tehtiin vielä lisää lupauksia nostaen tukisumman yli 10 miljardiin dollariin. Suomi totesi tavoitteekseen 80 miljoonaa euroa vuosina 2015-18, varsinainen rahoituslupaus 34,7 miljoonaa euroa tehtiin vuodelle 2015. Ilmastorahoituksella ja Vihreän ilmastorahaston tuella on suuri poliittinen merkitys myös loppuvuoden ilmastoneuvottelujen onnistumisen kannalta.

Rahoituspäätös 22.10.2015

34 700 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ympäristöapu
Ilmastonmuutoksen hillintä
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Ympäristöapu

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Vihreä ilmastorahasto

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89891974

Tunnus

UHA2015-003859

Luotu

28.1.2015

Sivua muokattu

2.11.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös