Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 4.2.2015

MTT:n ja Etiopian keinosiemennyslaitoksen IKI-hanke

Kuvaus

Esitetään hankkeelle 89 604 euron lisämyöntöä. Syynä lisämyöntöön on se, että toteuttaja toimitti liian myöhään alkuvuodesta 2014 laskun koskien vuotta 2013. Tällöin ei voitu enää käyttää jäljellä olevaa vuoden 2011 siirtomäärärahaa, vaan lasku maksettiin vuoden 2012 siirtomäärärahoista. Hanke menetti tällöin käyttämättä jääneen osan vuoden 2011 siirtomäärärahaa. Hankkeen sisältö ja tavoitteet eivät ole muuttuneet. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Etiopian keinosiemennyslaitoksen NAIC:n inhimillistä, institutionaalista ja organisatorista kapasiteettia. Tavoitteena on karjan systemaattisempi maidontuotantokyvyn tallentaminen ja analysoiminen, uusien jalostusvälineiden ja karjatalouden jalostusstrategioiden kehittäminen sekä tiedonkäsittely- ja analysointijärjestelmien tietokoneistaminen. Tiedon avulla pyritään kehittämään paikallisiin olosuhteisiin ideaalisin karjakanta, joka tuottaa tehokkaimmin maitoa myös stressaavissa olosuhteissa. Yksi keskeisimmistä maidon tuotannon hidasteista Etiopiassa on, tautien ja heikon ruokinnan lisäksi, maan syntyperäisen nautalajin heikko maidontuotanto. Kansallinen keinohedelmöityskeskus on pyrkinyt vastaamaan haasteeseen geeniperimän jalostuksen ja keinosiemennyspalveluiden kautta. Toistaiseksi keinosiemennyksen kehitysvaikutukset ovat kuitenkin jääneet odotettua alhaisemmiksi, sillä geeniperimän jalostus ei ole perustunut systemaattiseen tilastotietoon nautojen maidontuotantokyvystä. Hankkeen tavoitteena on keinosiemennyskeskuksen kapasiteetin kasvattamisen kautta tehostaa ja parantaa maidontuotantoa Etiopiassa ja kasvattaa täten pientilallisten tuloja ja parantaa ruokaturvaa.

Rahoituspäätös 4.2.2015

89 604 €

Kohdemaa

Etiopia

Toimiala

Maataloustutkimus 50%
Karjatalous- ja eläinlääkintäpalvelut 50%

Tuen tyyppi

Muu tekninen apu

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816601

Tunnus

UHA2015-002932

Luotu

21.1.2015

Sivua muokattu

6.2.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Varainmyöntöesitys

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös