Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 17.12.2014

Yleinen budjettituki 2015-2016

Kuvaus

Yleinen budjettituki on Suomen Mosambikin maaohjelman (2014-2017) keskeisimpiä kehitysyhteistyön instrumentteja. Se mahdollistaa Suomen kokonaisvaltaisen vaikuttamisen Mosambikin kehitykseen ja politiikkakeskusteluun, ja sen käytöstä päättää Mosambikin parlamentti. Budjettituella edistetään julkisten varojen vastuullisempaa ja läpinäkyvämpää käyttöä, ja vahvistetaan kansallisia järjestelmiä. Budjettituella tuetaan maan hallituksen köyhyydenvähentämissuunnitelman PARP:n (2011-2014, pidennetty vuodelle 2015) päätavoitteita; köyhyyden vähentämistä ja kestävää talouskasvua. Suomen tueksi Mosambikin yleiselle budjettituelle vuosiksi 2015-2016 esitetään 6 miljoonaa euroa vuotta kohden, yhteensä 12 miljoonaa euroa. OECD/DAC:n budjettitukievaluaatio (vuodet 2005-2012) toteaa, että budjettituki on ollut Mosambikissa tehokas tapa rahoittaa valtion budjettia ja paras instrumentti avun ennakoitavuudessa. Budjettituella on saatu aikaiseksi positiivista kehitystä erityisesti opetussektorilla. Perusopetuksen osalta lasten koulunkäynti on kasvanut 40% vuoden 2004 ja 2012 välillä. Prioriteettisektorien (mm. opetus, terveys ja maatalous) rahoitus valtion budjetista on nelinkertaistunut vuosina 2005-2012 budjettituen myötä. Julkinen taloushallinto on parantunut merkittävästi. Budjettituella ei ole kuitenkaan onnistuttu vähentämään tuloköyhyyttä samassa määrin. Köyhyys laski Mosambikissa huomattavasti vuosien 1996/7 ja 2002/3 välillä, 69 prosentista 54 prosenttiin, mutta tahti hidastui sen jälkeen. Lasten aliravitsemus on yhä suuri ongelma.

Rahoituspäätös 17.12.2014

12 000 000 €

Kohdemaa

Mosambik

Toimiala

Yleinen budjettituki 100%

Tuen tyyppi

Yleinen budjettituki

Rahoituskanava

Yleinen budjettituki - Mosmbikin valtiovarainministeriö

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25916425

Tunnus

UHA2014-049232

Luotu

12.11.2014

Sivua muokattu

18.12.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös