Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 18.7.2014

Osallistaminen metsähallinnon kehittämiseen ja köyhyyden vähentämiseen Vietnamissa/ ActionAid

Kuvaus

Action Aidin hankkeen tavoitteena on luoda paikallisyhteisöille mahdollisuus avoimeen ja vuorovaikutteiseen osallistumiseen metsähallinnon kehittämiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi Vietnamissa kansallisen metsien hallinnan tietojärjestelmän kautta. Hanke täydentää Suomen kahdenvälistä metsähanketta (FORMIS). Keskeistä on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan osallistumista kansalliseen päätöksentekoon. Hankkeen tavoitellut tulokset ovat: 1) läpinäkyvän metsähallinnon kehittäminen yhteisöperustaisen metsänhoidon kautta, joka perustuu FORMIS-hankkeessa kehitettyyn metsätietojärjestelmään, 2) köyhien etnisten vähemmistöryhmien tiedon ja taidon lisääminen metsätiedon hyödyntämisestä ja metsähallinnon vastuullisuuden parantaminen, 3) metsähallinnon parantaminen toimintalinjoja ja menettelytapoja muuttamalla kenttätason kokemuksiin perustuen. Läpileikkaavina tavoitteina hankkeessa ovat demokratian parantaminen, naisten ja etnisten vähemmistöjen oikeudet, ilmastokestävyys ja köyhyyden vähentäminen. Välittöminä hyödynsaajina ovat köyhien alueiden 260 000 naista ja miestä, joiden metsien hallinta paranee tiedon ja instituutioiden saavutettavuuden parantumisen myötä. He saavat koulutusta digitaalisten välineiden käytöstä edullisten matkapuhelinten avulla. Hanke suunnitellaan toteutettavaksi vuosina 2014 - 2017 Vietnamin neljässä provinssissa. Suunniteltu hankebudjetti on 1 049 652 euroa kolmelle vuodelle.

Rahoituspäätös 18.7.2014

1 049 652 €

Myönnöt

Kohdemaa

Vietnam

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Ympäristöapu

Toimiala

Metsäpolitiikka ja -hallinto 70%
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Action Aid Vietnam

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

76909134

Tunnus

UHA2014-011820

Luotu

7.5.2014

Sivua muokattu

28.8.2014

Käsittelyn vaihe

Valtionapupäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös