Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 8.5.2015

Piease- ja ammushallinnon kehittäminen Somaliassa

Kuvaus

Projektin avulla kasvatetaan Somalian viranomaisten kapasiteettia kehittää pienaseisiin liittyvää kansallista lainsäädäntöä vastaamaan alueellisia ja kansainvälisiä vaatimuksia. Tavoitteena on muodostaa pienaseisiin ja ammuksiin liittyvä kansainväliset standardit täyttävä lainsäädäntö tilanteessa, jossa YK:n asevientikielto osittain poistuu. Projekti on tärkeä, koska lainsäädäntöä tehostamalla on mahdollista vähentää pienaseväkivaltaa, joka on alueella yleistä. Väkivalta kohdistuu usein myös naisiin ja lapsiin sekä haavoittuviin ryhmiin. Lisäksi lainsäädäntöä kehittämällä on mahdollista vähentää pienaseiden tarkoituksenvastaista leviämistä, mikä vaikuttaa alueen turvallisuustilannetta vakauttavaksi. Pienaseiden holtiton leviäminen lisää konflikteja ja väkivaltaa. Kun turvallisuustilanne kehittyy kansallisesti luodaan samalla parempi ympäristö kestävälle kehitykselle. Projektista hyötyvät paikalliset asukkaat yleisen turvallisuustilanteen kehittyessä. Pienaseiden leviämisellä on myös alueellisia vaikutuksia, joten myös muut alueen maat hyötyvät välillisest projektin tuloksista. Somalian viranomaiset hyötyvät myös, koska projektin tähtää heidän tietotaidon kasvattamiseen. Kaksivuotisen projektin toteuttaa YK:n aseriisuntatutkimusinstituutti UNIDIR, jolla on vankkaa kokemusta alueella toimimisesta. Suomen osuus rahoituksesta on 200 000 euroa. Kyseessä on projektin toinen vaihe ja Suomi tuki myös projektin ensimmäistä vaihetta. Ensimmäinen vaiheen tuloksena viranomaisten kapasiteetti kasvoi ja valmius tunnistaa ja vastata pienasehaasteisiin lisääntyi. Ensimmäisestä vaiheesta tehtiin kattava raportti suosituksista, joita toinen vaihe pyrkii toteuttamaan. UNIDIR on lisäksi ollut kehittämässä pienaseidiin liittyviä standardeja ja toimintamalleja sekä pyrkinyt tukemaan näiden toimeenpanoa valtioissa, jotka tarvitsevat siihen apua. http://www.unidir.org/

Rahoituspäätös 8.5.2015

200 000 €

Kohdemaa

Somalia

Toimiala

Pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely 70%
Turvajärjestelmän hallinto ja uudistus 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

United Nations Institute for Disarmament Research

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

27311737

Tunnus

UHA2014-008946

Luotu

3.4.2014

Sivua muokattu

4.6.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös