Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 29.4.2015

Forest and Farm Facility

Kuvaus

Forest and Farm Facility (FFF) on vuonna 2012 perustettu kumppanuusohjelma, jota hoitaa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) yhteistyössä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ja International Institute for Development and Environment (IIED) kanssa. Kumppanuusohjelman tavoitteena on tukea paikallistason tuottaja- ja yhteisötason pienyrityksiä, ryhmiä ja järjestöjä osallistumaan heitä koskeviin, metsiin liittyviin päätöksiin ja rahoitusratkaisuihin tukemalla olemassa olevia foorumeita. Ohjelma edistää pientilallisten, naisten ja alkuperäiskansayhteisöjen tulotasoa ja ruokaturvaa kestävän metsätalouden kehittämisen kautta. Tavoitteena on myös vahvistaa sektorit ylittävää yhteistyötä metsäsektorilla mukaan lukien hallitusten, maanviljelijöitä edustavien järjestöjen, sidosryhmien ja yksityissektorin välillä sekä edistää paikallisyhteisöjen ja maanviljelyalan järjestöjen investointikapasiteettia kestävään metsätalouteen. Lisäksi ohjelman kautta halutaan vahvistaa yhteyttä ruohonjuuritason tietämyksen ja kokemuksen sekä kansallisen ja globaalitason agendan ja aloitteiden välillä. Maatason toiminta on aloitettu tällä hetkellä 10 maassa, joita ovat: Bolivia, Gambia, Guatemala, Kenia, Liberia, Myanmar/Burma, Nepal, Nicaragua, Vietnam ja Sambia. Hankkeella haetaan synergiavaikutuksia maissa, joissa Suomella on kahdenvälistä kehitysyhteistyötä. Työn tuloksena muun muassa tuottajien sekä sidosryhmien välinen yhteistyö on vahvistunut sekä yhteyksiä on tiivistetty myös päätöksentekijöihin, muun muassa yhteistyöohjelmien kautta. FFF on myös tukenut kansallisten ohjelmien valmisteluprosessia useissa maissa ja antanut koulutusta sekä maa- että aluetasolla. Hankkeen kokonaisvaltaista tuloksellisuutta arvioidaan hankkeen seuranta- ja arviointikehikon kautta. Suomen tuki FFF:lle vuonna 2015 on 1,4 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös 29.4.2015

1 400 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ympäristöapu
Aavikoitumisen torjunta
Biodiversiteetin vaalinta
Ilmastonmuutoksen hillintä
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Metsätalouden kehittäminen 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n elintarvike- ja maatalousjärj
Maailman luonnonsuojeluliitto
Muu INGO
Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892232

Tunnus

UHA2014-008670

Luotu

2.4.2014

Sivua muokattu

4.6.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Laaturyhmän käsittely

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös