Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 4.5.2015

Malmivarojen kartoitus ja pienimuotoisen kaivostoiminnan tuki

Kuvaus

Malmivarojen kartoitus ja pienimuotoisen kaivostoiminnan tuki –hankkeen tavoite on tuottaa ja jakaa parempaa tietoa Tansanian malmivaroista sekä tukea malmien pientuottajia. Hanke edistää malmivarjojen hyödyntämistä, yritystoimintaa, vahvistaa Tansanian geologisen tutkimuslaitoksen toimintaa sekä kansallista TEITI-prosessia. Toteuttajina hankkeessa toimivat Suomen Geologinen tutkimuskeskus sekä Tansanian (GST) vastaa organisaatio. Hyödynsaajia normaalien kansalaisten lisäksi ovat Sokoinen yliopisto ja pientuottajat. Hankeen pitkän tähtäimen tavoitteena on Tansanian kansalaisten elinolosuhteiden parantaminen tuottamalla oikeanlaista tietoa malmivaroista GST: nettisivuille. Välittömiä tuloksia hankkeesta ovat kaivannaissektorin kestävän kehityksen tukeminen. Hankkessa tuetaan myös malminkaivajien turvallisuuden parantamista.

Rahoituspäätös 4.5.2015

715 000 €

Sidottu osuus

715 000 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Ympäristöapu
Ilmastonmuutoksen hillintä
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Mineraali- ja kaivossektorin politiikka ja hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Geologian tutkimuskeskus
Geological Survey of Tanzania

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235768

Tunnus

UHA2013-008696

Luotu

18.12.2013

Sivua muokattu

4.6.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös