Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 31.12.2013

Energia- ja ympäristökumppanuushanke (EEP) Indonesiassa; lisärahoitusesitys

Kuvaus

Energia- ja ympäristökumppanuushankkeen tarkoituksena on lisätä uusiutuvan energian saatavuutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä Indonesiassa. Tavoitteena on edistää puhtaamman teknologian käyttöä ja energiatehokkuutta sekä lisätä energian saatavuutta syrjäseuduilla, erityisesti köyhimpien väestöryhmien ja naisten keskuudessa. Hanke keskittyy erityisesti biomassan käytön lisäämiseen energianlähteenä ja sen kohdealueina ovat Riaun ja Keski-Kalimantanin maakunnat. Ohjelma tarjoaa yhteisrahoitusta energiasektorin hankkeisiin paikallisille järjestöille, kansalaisjärjestöille sekä julkisille että yksityisille toimijoille. Tämän ohella hanke tukee kapasiteetin vahvistamista kohdealueilla.

Rahoituspäätös 31.12.2013

108 203 €

Kohdemaa

Indonesia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ilmastonmuutoksen hillintä
Ympäristöapu

Toimiala

Voimantuotanto uudistuvista energialähteistä 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Konsultit

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

73804401

Tunnus

UHA2013-007991

Luotu

3.12.2013

Sivua muokattu

10.1.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Laaturyhmän käsittely

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös