Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 16.6.2016

Suomen osallistuminen Aasian kehitysrahaston 12. lisärahoitukseen (AsDF 12)

Kuvaus

Aasian kehityspankkiin (AsDB) kuuluva Aasian kehitysrahasto (AsDF) täydentää pankin toimintaa myöntämällä lahja-apua alueen köyhimmille ja velkakestävyydeltään heikoimmille jäsenmaille. Rahaston toimintaa ohjaa AsDB:n pitkän aikavälin strategia, jonka keskeiset pilarit ovat osallistava talouskasvu, ympäristön kannalta kestävä kehitys sekä alueellinen integraatio. Rahaston suurimpia avunsaajia ovat viime vuosina olleet Afganistan, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Pakistan ja Vietnam. Myönnettävä rahoitus on Suomen kontribuutio Aasian kehitysrahastolle kaudella 2017-2020. Rahoituskauden aikana rahaston lahja-avulla mm. parannetaan 199 000 koululaisen opetuksen laatua, kytketään 117 000 kotitaloutta sähkönjakelun piiriin sekä parannetaan 159 000 kotitalouden vesihuoltoa.

Rahoituspäätös 16.6.2016

10 000 000 €

Kohdealue

Aasia

Toimiala

Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret

Rahoituskanava

Aasian kehityspankki

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

79812717

Tunnus

UHA2012-003925

Luotu

5.9.2012

Sivua muokattu

23.6.2016

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Raha-asiain valiokunnan lausunto

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös